Ewch i’r prif gynnwys

Codi dyheadau

Mae gennym amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn draddodiadol.

Rhaglen Camu i Fyny

Rhaglen Camu i Fyny

Mae staff y Brifysgol yn ymweld ag ysgolion targed i siarad â disgyblion ym Mlwyddyn 11.

Sioe Deithiol Addysg Uwch

Sioe Deithiol Addysg Uwch

Codi ymwybyddiaeth o addysg uwch drwy ymweld ag ysgolion a cholegau ledled Cymru.

First Campus

First Campus

Chwalu'r rhwystrau tybiedig at addysg uwch ac ehangu mynediad at ddysgu.

Trio Sci Cymru

Trio Sci Cymru

Menter newydd gan Lywodraeth Cymru i roi hwb i bynciau STEM yng Nghymru.