Ewch i’r prif gynnwys

Codi dyheadau

Mae gennym amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn draddodiadol.

Rhaglen Camu i Fyny

Rhaglen Camu i Fyny

Mae staff y Brifysgol yn ymweld ag ysgolion targed i siarad â disgyblion ym Mlwyddyn 11.

Sioe Deithiol Addysg Uwch

Sioe Deithiol Addysg Uwch

Codi ymwybyddiaeth o addysg uwch drwy ymweld ag ysgolion a cholegau ledled Cymru.

Gweithgareddau Campws Cyntaf

Gweithgareddau Campws Cyntaf

Chwalu'r rhwystrau tybiedig at addysg uwch ac ehangu mynediad at ddysgu.

Trio Sci Cymru

Trio Sci Cymru

Menter newydd gan Lywodraeth Cymru i roi hwb i bynciau STEM yng Nghymru.