Ewch i’r prif gynnwys

Llwybrau mynediad hyblyg

Rydym yn cynnig dros 300 o raglenni gradd israddedig a system fodiwlar sy'n cynnig llawer iawn o hyblygrwydd a dewis.

Mae llawer o raglenni yn galluogi myfyrwyr i ohirio eu dewis o arbenigedd tan ar ôl yr ail flwyddyn, tra bo eraill yn darparu paratoad dwys o'r dechrau. Mae dros 50 o raglenni hefyd yn elwa o gydnabyddiaeth broffesiynol.

Students at a Business School event

Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod llawer o'r rhaglenni gradd proffesiynol yn hynod o gystadleuol a bod y gofynion mynediad yn uchel, sydd o bosibl yn atal rhai myfyrwyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch rhag ymgeisio. 

Er mwyn mynd i’r afael â hyn, rydym yn datblygu llwybrau ychwanegol at raglenni gradd israddedig llawn-amser dethol. Er enghraifft, mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd wedi datblygu cyrsiau sy'n bwydo ei gradd Meddygaeth. 

Y cyrsiau bwydo hyn yw gradd BSc Ffarmacoleg Feddygol yr Ysgol a’r radd BSc Gwyddorau Meddygol a gynigir gan Brifysgol De Cymru. Mae cysylltiadau tebyg gyda nifer o raglenni gradd a gynigir gan Ysgol Biowyddorau Caerdydd a Phrifysgol Bangor dan ystyriaeth.

Yn ogystal, mae’r Brifysgol yn datblygu ei chyfleoedd ôl-raddedig rhan-amser hyblyg yn ogystal â chyrsiau y 'porth' a llwybrau dysgu a gynigir gan y Ganolfan ar gyfer Dysgu Gydol Oes.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Ehangu Mynediad