Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol i bawb

Mae gennym amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn draddodiadol.

Rydym yn ymrwymedig i ymateb i ddisgwyliadau Llywodraeth Cymru a nodir yn ei strategaeth addysg uwch - Er Mwyn Ein Dyfodol - ac wedi datblygu strategaeth ehangu mynediad a chadw. Trwy’r strategaeth hon byddwn yn:

  • codi dyheadau a chyrhaeddiad myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch yng Nghymru
  • sicrhau ein bod yn recriwtio myfyrwyr i'r Brifysgol o bob cefndir gan gydnabod potensial llawn myfyrwyr yn ystod y broses dderbyn
  • cynnig llwybrau ychwanegol at gyrsiau israddedig amser llawn dethol a dulliau cyflwyno mwy hyblyg i ôl-raddedigion
  • darparu cymorth wedi'i deilwra i fyfyrwyr i'w galluogi i ddatblygu’n academaidd, yn broffesiynol ac yn bersonol i'w llawn botensial.
Cub scouts

Ehangu mynediad

Mae ehangu mynediad yn ymdrin â chadw a dilyniant myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch.

Codi dyheadau

Mae gennym amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn draddodiadol.

Ehangu mynediad

Ehangu mynediad

Mae ehangu mynediad yn ymdrin â chadw a dilyniant myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch.

Codi dyheadau

Codi dyheadau

Cymorth i fyfyrwyr ddysgu’r sgiliau a chael y profiad angenrheidiol i sicrhau lle yn y brifysgol.

Cefnogi myfyrwyr

Cefnogi myfyrwyr

Dysgwch ragor am ein gwasanaethau cymorth gan gynnwys cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Llwybrau mynediad hyblyg

Llwybrau mynediad hyblyg

Rydym yn datblygu llwybrau ychwanegol at raglenni gradd israddedig llawn-amser dethol.

Student support stand at Open Day

Cefnogi myfyrwyr

Dysgwch ragor am ein gwasanaethau cymorth gan gynnwys cymorth ariannol i fyfyrwyr.

Students around a laptop

Llwybrau mynediad hyblyg

Rydym yn datblygu llwybrau ychwanegol at raglenni gradd israddedig llawn-amser dethol.