Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Phoenix

Rydym ni'n dymuno adeiladu perthynas hir dymor gydfuddiannol gyda Phrifysgol Namibia yn ne Affrica.

Gan weithio'n unol â rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru, ein nod yw cryfhau gallu Prifysgol Namibia, gan gynnig cyfleodd ar gyfer rhannu dysgu a datblygu ar draws cynifer â phosibl o'n hadrannau. Byddwn yn cyflawni hyn drwy hyfforddi, rhannu adnoddau addysgol, cynorthwyo staff, cyfnewid myfyrwyr a darparu cymorth technoleg gwybodaeth.

Bydd yr holl weithgareddau'n seiliedig ar anghenion Prifysgol Namibia ac yn syrthio i dri chategori bras:

  • cyfathrebu
  • meddwl yn wyddonol
  • menywod, plant a chlefydau heintus.

Er enghraifft dan thema gwyddoniaeth rydym ni'n edrych ar brosiect dysgu mathemateg, a dan thema cyfathrebu rydym ni'n edrych ar brosiect newyddiaduraeth iechyd cymunedol.

Mae rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru yn canoli ei hymdrechion ar gyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm y Cenhedloedd Unedig i haneru tlodi byd-eang erbyn 2015. Yn ogystal, rydym ni'n cefnogi barn Llywodraeth Cymru fod rhaid i weithgaredd datblygu rhyngwladol hefyd fod o fudd i bobl Cymru. O ganlyniad mae'r prosiect hwn yn cyfuno nodau Llywodraeth Cymru yn Affrica is-Sahara a'n dyheadau rhyngwladol ni drwy greu prosiect Phoenix.

Engineering student in Nigeria

Rydym ni wedi ymrwymo'n llwyr i Brosiect Phoenix, ac wedi canfod partner â'r un ymroddiad ym Mhrifysgol Namibia. Bydd y cydweithio'n cynnig llawer o gyfleoedd a phrofiadau rhyngwladol newydd i staff a myfyrwyr yng Nghaerdydd, Cymru a Namibia. Yn ogystal, mae'n borth at gyfleoedd datblygu rhyngwladol a allai ddylanwadu ar brifysgolion, cymunedau a hyd yn oed lywodraethau eraill.

Myfyrwyr a staff Prifysgolion Namibia a Chaerdydd fydd yn elwa fwyaf ar Brosiect Phoenix, gan gael budd enfawr drwy brofi diwylliannau gwahanol. Byddan nhw'n eu herio eu hunain drwy ymwneud â gwaith datblygu rhyngwladol, yn ôl eu maes arbenigedd ac anghenion ein prifysgolion.

Mae'r prosiect hefyd yn anelu at godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd addysg wrth gyflenwi Nodau'r Mileniwm yng nghymunedau ehangach Cymru a Namibia.

Llofnodwyd Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth gyda Phrifysgol Namibia ar 31 Gorffennaf 2014. Gobeithio y bydd hyn yn ddechrau ar gyfeillgarwch tymor hir.