Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg

Y Ganolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg yw cartref sefydliadol Prifysgol Caerdydd ar gyfer dysgu ac addysgu. Mae'n darparu amgylchedd diogel i academyddion gael adolygu, cadarnhau, a herio dysgu ac addysgu.

Mae'r Ganolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg yn rhan o bortffolio o fuddsoddiadau gwerth miliynau lawer o bunnoedd i gefnogi ein Strategaeth Addysg a Myfyrwyr sef 'Y Ffordd Ymlaen'.

Ein bwriad yw:

  • gwella'r gefnogaeth bresennol ar gyfer arloesedd dysgu ac addysgu
  • adnabod, rhannu a dathlu ymarferion rhagorol presennol
  • cynyddu ymwybyddiaeth o dueddiadau allweddol, datblygiadau a chyfleoedd.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda staff y Brifysgol i sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen i arloesi a datblygu eu harbenigedd dysgu ac addysgu.

Cysylltwch

Os oes gennych gwestiwn neu os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwaith, cysylltwch â ni:

Canolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg