Ewch i’r prif gynnwys

Dinas Caerdydd

Caerdydd yw prif ddinas Cymru a'i dinas fwyaf. Mae iddi gymeriad arbennig ac ansawdd byw rhagorol ac enw da rhyngwladol.

Mae llawer o sefydliadau diwylliannol a chwaraeon cenedlaethol wedi'u lleoli yng Nghaerdydd, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Stadiwm Principality. Mae Castell Caerdydd mewn lle amlwg yng nghanol y ddinas, gyda pharc hardd ar y naill ochr iddi, a siopau a thai bwyta rhagorol ynghyd â bywyd nos ar y llall.

Yn ardal y glannau ym Mae Caerdydd mae Cynulliad Cymru a phencadlys celfyddydol Canolfan Mileniwm Cymru. Ceir gwyliau bwyd, celfyddydau a chrefft rheolaidd a gall ymwelwyr gerdded ar draws y morglawdd neu gael taith o gylch y bae mewn cwch.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Bywyd myfyrwyr

Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghaerdydd elwa ar y cyfuniad hwn o ddinas fach gyfeillgar nad yw'n rhy ddrud a chyfleusterau diwylliannol a hamdden sy'n gweddu i brif ddinas uchelgeisiol a blaengar.

Oherwydd maint y ddinas a lleoliad canolog adeiladau'r campws, mae'n hawdd iawn cerdded o le i le. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn dda iawn ac mae seiclo hefyd yn boblogaidd iawn yn y ddinas.

Mae myfyrwyr yng Nghaerdydd yn byw bywyd prysur, gyda'u hastudiaethau academaidd a'r digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol sydd yn digwydd.

Trafnidiaeth

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch iawn gyda chysylltiadau ffordd, rheilffordd ac awyr da. Gellir cyrraedd Llundain ar y trên mewn ychydig dros ddwy awr. Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd ychydig y tu allan i'r ddinas ac mae traffordd yr M4 yn cysylltu'n rhwydd gyda gweddill y DU.

Collage image of Cardiff Bay