Ewch i’r prif gynnwys

Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop

Yr Athro Nora de Leeuw
Yr Athro Nora de Leeuw CChem FRSC

Yr Athro Nora de Leeuw yw'r Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop.

Yn y rôl hon, mae'n gyfrifol am weithgareddau, partneriaethau ac enw da'r Brifysgol yn rhyngwladol.

Yn ogystal, mae'r Athro de Leeuw yn wyddonydd blaenllaw, gydag enw da yn rhyngwladol ym maes cemeg cyfrifiadurol deunyddiau a mwynau. Gwna ei hymchwil yn Ysgol Cemeg y Brifysgol.

Mae’r Athro de Leeuw wedi cael swyddi ymchwil ac academaidd ym Mhrifysgol Caerfaddon, Prifysgol Reading, Coleg Birkbeck Llundain ac yn fwyaf diweddar yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL). Roedd gan yr Athro de Leeuw uwch-swyddi ymchwil yn UCL fel Cymrawd Diwydiant y Gymdeithas Frenhinol, Cyfarwyddwr Ymchwil a Dirprwy Bennaeth yr Adran Cemeg. Roedd hefyd yn Gyfarwyddwr sefydlol Canolfan Doethuriaeth Ddiwydiannol EPSRC mewn Modelu Moleciwlaidd a Gwyddoniaeth Deunyddiau, ac yn Gyfarwyddwr Canolfan Gwyddoniaeth Deunyddiau Cyfrifiadurol UCL-AWE.

Arferai'r Athro de Leeuw weithio yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain (UCL). Roedd gan yr Athro de Leeuw uwch swyddi ymchwil fel Cydymaith Diwydiant y Gymdeithas Frenhinol, Dirprwy Bennaeth yr Adran Cemeg a Phennaeth Ymchwil yr Adran. Yn ogystal, roedd yn Gyfarwyddwyr sylfaen Canolfan Doethuriaethau Diwydiannol yr EPSRC mewn Modelu Moleciwlaidd a Gwyddor Deunyddiau.

Yn ogystal, mae gan yr Athro de Leeuw benodiadau athro rhyngwladol ym Mhrifysgol Utrecht, yr Iseldiroedd, a'r Université de Paris-Est, Ffrainc.

Mae’r Athro de Leeuw yn un o Gymrodorion y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac yn Aelod o’r Academia Europaea.

Cyfrifoldebau

Bydd cyfrifoldebau penodol yr Athro de Leeuw yn cynnwys datblygu'r canlynol:

  • strategaeth y Brifysgol ar gyfer Ewrop a rhyngwladoli
  • cydweithio yn rhyngweithiol ym maes ymchwil, gan weithio gyda'r Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter
  • ymagwedd strategol y Brifysgol at ymgysylltu ag Ewrop, gan gynnwys mentrau fel Horizon 2020, Erasmus a Phroses Bologna
  • cyfraniad y Brifysgol at gymdeithasau rhyngwladol
  • cyd-ddarpariaeth addysgol ar lefel ryngwladol

Ymchwil

Mae'r canlynol ymhlith diddordebau ymchwil yr Athro de Leeuw:

  • Modelu priodweddau ffisio-cemegol, strwythurol a mecanyddol bio-ddeunyddiau yn gyfrifiadurol, gan gynnwys deunyddiau mewnblannu bioactif i'w cymhwyso mewn adnewyddu ac atgyweirio meinwe feddal a meinwe galed.
  • Dylunio trwy gymorth cyfrifiadur a datblygu catalyddion newydd a chynaliadwy ar gyfer trawsnewid CO2 yn danwydd a chemegolion pur.
  • Ymchwil gyfrifiadurol i ddeunyddiau a phrosesau ynni amgen, gan gynnwys y berthynas rhwng priodweddau a strwythur tanwydd niwclear a deunyddiau celloedd solar, a thrawsnewid biomas trwy ddull catalytig.
  • Mwynoleg gyfrifiadurol, er enghraifft datblygiad modelau realistig er efelychu prosesau cnewyllu, ymdoddi a thwf crisialau.
  • Ymchwil gyfrifiadurol i ddeunyddiau a phrosesau ynni amgen, gan gynnwys perthnasoedd strwythur-eiddo o danwydd niwclear a deunyddiau celloedd solar, a throsi catalytig biomas.

Cefnogwyd ymchwil yr Athro de Leeuw yn helaeth gyda chyllid allanol gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig, y Gymdeithas Frenhinol, yr Undeb Ewropeaidd a diwydiant.

Mae wedi cyhoeddi dros 300 o erthyglau mewn cylchgronau gwyddonol a llyfrau, ac mae wedi cydweithio ag ymchwilwyr academaidd o bob cwr o'r byd.

Aelodaeth

Yn ystod ei gyrfa, mae’r Athro de Leeuw wedi bod ar amrywiaeth o bwyllgorau cenedlaethol a byrddau adolygu. Ar hyn o bryd, mae'n aelod o Goleg Panel Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol UKRI; yn ymddiriedolwr Cyngor y DU dros Faterion Myfyrwyr Rhyngwladol; aelod o Dîm Ymgynghorol Strategol EPSRC ar gyfer y Gwyddorau Ffisegol; ac mae ar nifer o baneli grantiau'r Gymdeithas Frenhinol.

Manylion cysylltu

Cynorthwy-ydd Personol: Jackie Morris