Ewch i’r prif gynnwys

Prif Swyddog Gweithredol

Deborah Collins, Chief Operating Officer
Deborah Collins

Deborah Collins yw Prif Swyddog Gweithredu Prifysgol Caerdydd. Hi yw aelod y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am arwain, datblygu a darparu gwasanaethau proffesiynol ar draws y Brifysgol yn effeithiol.

Hi hefyd yw Ysgrifennydd y Brifysgol ac mae'n gyfrifol am faterion llywodraethu.

Graddiodd Deborah gyda BA mewn Cyfreitheg ym Mhrifysgol Rhydychen ym 1984 cyn cymhwyso i fod yn gyfreithwraig a gweithio i Clifford Chance.

Ar ôl cyfnod byr gyda banc buddsoddi, dechreuodd yrfa o wasanaethu’r cyhoedd pan ymunodd â Gwasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth (GLS) ym 1991. Yn y sefydliad hwn, bu’n gweithio mewn sawl adran wahanol, gan gynnwys bod yn rhan o’r tîm negodi ar y Cyfarwyddebau Cydraddoldeb Ewropeaidd.

Yn 2003, fe gafodd ei dyrchafu’n Gyfarwyddwr a hi oedd cynrychiolydd GLS mewn grŵp o ysgrifenyddion parhaol ac uwch-weision sifil eraill. Ailgynlluniodd y grŵp hwn y dull o ddatblygu staff yn broffesiynol ar draws y llywodraeth.

Yn 2007, gadawodd Wasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth i fod yn Brif Swyddog Cyfreithiol gyda Chyngor Southwark. Yn y swydd hon, roedd yn gyfrifol am y gyfraith a llywodraethu, etholiadau, ymgysylltu â’r gymuned, cofrestryddion a chrwneriaid.

Yn 2012, yn dilyn proses ailstrwythuro, cafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr Strategol, Yr Amgylchedd a Hamdden. Yn y rôl hon roedd yn gyfrifol am ystod eang o wasanaethau ar lawr gwlad, cynnal yr amgylchfyd cyhoeddus, arwain ar gynaliadwyedd amgylcheddol, hamdden, diwylliant a diogelwch cymunedol.

Manylion cyswllt

Cynorthwy-ydd Gweithredol: Elizabeth Doe