Ewch i’r prif gynnwys

Is-Gadeirydd y Cyngor

Jan Juillerat, BA, MA, MBA

Ymunodd Jan Juillerat â Chyngor Prifysgol Caerdydd yn 2016, ac fe'i phenodwyd yn Ddirprwy Gadeirydd y Cyngor ar 1 Awst 2019. Mae'n Gadeirydd y Pwyllgor Taliadau ac yn aelod o'r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau, a'r Pwyllgor Llywodraethu.

Mae gan Jan Juillerat brofiad eang o weithio ym maes addysg ac ymchwil yn y DU, yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Gweithredol i UKRI. Mae Jan yn Gymrawd Siartredig y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad (CIPD), ac yn ymarferydd Datblygu Sefydliadol a Hyfforddwr Gweithredol cymwysedig. Ar hyn o bryd, mae hi'n gweithio fel Ymgynghorydd Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol annibynnol, ac yn Gymrawd Gweithredol gyda'r RSA.