Ewch i’r prif gynnwys

Is-Gadeirydd y Cyngor

Y Parchedig Ganon Gareth Powell
Y Parchedig Ganon Gareth Powell

Y Parchedig Ganon Gareth J Powell BA (CNAA), MA (Birmingham).

Ymunodd y Parchedig Ganon Gareth J Powell â Chyngor a Llys Prifysgol Caerdydd ar 1 Awst 2010. Fe’i penodwyd yn Is-gadeirydd y Cyngor yn Awst 2016 ac, ar hyn o bryd, mae hefyd yn gwasanaethu fel aelod o’r Pwyllgor Llywodraethu a’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau, ac yn cadeirio’r Pwyllgor Taliadau.

Canon Powell yw Ysgrifennydd y Gynhadledd Methodistiaid, un o’r tair rôl uchaf yn Eglwys Fethodistiaid Prydain, ar ôl gwasanaethu fel Ysgrifennydd Cynorthwyol yn y gorffennol. Mae Ysgrifennydd y Gynhadledd yn chwarae prif ran wrth oruchwylio ac arwain yr Eglwys, ac yn benodol wrth ddatblygu a gweithredu gweledigaeth yr Eglwys o undod, cenhadaeth, efengyliaeth ac addoliad a rheolaeth strategol o faterion yr Eglwys.

Bu'r Canon Powell yn astudio diwinyddiaeth yng Ngholeg Westminster, Rhydychen ac yna’n ymgymryd â hyfforddiant gweinidogol yng Ngholeg y Frenhines, Birmingham, gan ennill MA mewn Diwinyddiaeth Fugeiliol cyn treulio amser yn yr Ysgol Astudiaethau Ecwmenaidd Ôl-raddedig, Prifysgol Genefa.

Ar ôl arwain yng Nghylched Coventry, cafodd ei ordeinio ym 1999 a’i leoli yng Nghylched Caerdydd. Roedd yn Gaplan Methodistaidd ac yn Gydlynydd Caplaniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 1999 a 2008.

Yn 2016, cafodd ei wneud yn Ganon Anrhydeddus yng Nghadeirlan St Paul’s a hefyd yn Gymrawd er Anrhydedd yng Ngholeg Harris Manchester, Rhydychen.