Ewch i’r prif gynnwys

Dirprwy Ganhgellor

Dr Gabe Treharne
Dr Gabe Treharne

Roedd Dr Gabe Treharne yn aelod o'r Cyngor a'r Llys rhwng Awst 2008 a Gorffennaf 2016.

Fe'i penodwyd yn Is-Gadeirydd y Cyngor ym mis Awst 2012. Roedd hefyd yn aelod o'r Pwyllgorau Polisi ac Adnoddau, Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd a Chydnabyddiaeth a'r Is-bwyllgor Buddsoddi a Bancio.

Graddiodd Gabe o Brifysgol Abertawe yn 1966 gan gwblhau ei Ddoethuriaeth yno yn 1970. Derbyniodd Ddoethuriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Morgannwg yn 2006.

Ymunodd Gabe ag Arup, un o'r cwmnïau byd-eang mwyaf o ddylunwyr, peirianwyr, cynllunwyr ac ymgynghorwyr busnes fel peiriannydd Geotechnegol yn gweithio yn Llundain yn cynghori ar ymchwiliadau safle, seiliau, gwaith daear a thechnegau gwella daear yn y DU a thramor. Cymhwysodd ei sgiliau i brosiectau'n cynnwys priffyrdd, pontydd, datblygiadau diwydiannol a masnachol mawr, yn ogystal â phrosiectau domestig, hamdden ac addysgol.

Yn 1975 symudodd i Gaerdydd i fod yn gyfrifol am gomisiynau Geotechnegol a Pheirianneg Sifil cyffredinol. Daeth yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol yn 1982, yn Gyfarwyddwr Ove Arup and Partners Ltd yn 1988 ac yn aelod o Fwrdd Ewrop Ove Arup and Partners Ltd yn 2004-2007. O’r 1990au cynnar bu'n cyd-arwain swyddfeydd Arup yng Nghaerdydd, Wrecsam ac Ynys Manaw; gyda staff o 300, gan gynnwys peirianwyr dylunio, cynllunwyr, rheolwyr prosiect ac amrywiol arbenigwyr technegol.

Ymddeolodd Gabe o Arup ddechrau Ebrill 2008 ond mae wedi parhau gyda nhw fel ymgynghorydd.