Ewch i’r prif gynnwys

Cadeirydd y Cyngor

Yr Athro Stuart Palmer
Yr Athro Stuart Palmer FREng, DSc, PhD, BSc

Roedd yr Athro Stuart Palmer, FREng, yn arfer bod yn Rhag Is-Ganghellor Prifysgol Warwick. Mae ganddo BSc, PhD a DSc mewn Ffiseg o Brifysgol Sheffield, yn ogystal â DSc er Anrhydedd o Brifysgol Warwick. 

Dechreuodd ei yrfa academaidd ym 1967 ym Mhrifysgol Hull (fel darlithydd, uwch-ddarlithydd a darllenydd) cyn symud i Warwick ym 1987 fel Athro Ffiseg Arbrofol. Fe'i penodwyd yn Bennaeth yr Adran Ffiseg ym 1989, roedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil rhwng 1995 a 1999, ac yn Uwch-Ddirprwy Is-Ganghellor rhwng 1999 a 2001. 

Rhoddodd y gorau i fod yn Bennaeth Adran yn 2001 er mwyn bod yn Rhag Is-Ganghellor cyntaf y Brifysgol. Bu yn y rôl hon tan 2010. Ar hyn o bryd, mae'n Athro Emeritws ym Mhrifysgol Warwick ac yn Athro Cynorthwyol Prifysgol Technoleg Queensland. 

Mae'r Athro Palmer yn aelod o Grŵp Strategaeth Cynaliadwyedd Ariannol Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) a Bwrdd Mercia Seed Corn Fund. 

Mae'n Gadeirydd Ymddiriedolwyr:

  • Cronfa Bensiwn Prifysgol Warwick
  • Grŵp Datblygu TRAC HEFCE
  • Bwrdd Cyhoeddi y Sefydliad Ffiseg.

Mae'r Athro Palmer hefyd yn Ysgrifennydd Anrhydeddus y Sefydliad Ffiseg, ac mae wedi bod yn Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Rhyngwladol Ffiseg Pur a Chymhwysol (2012-2015). 

Penodwyd yr Athro Palmer yn aelod o'r Cyngor ar 2 Rhagfyr 2013. Mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd, y Pwyllgor Llywodraethu a'r Pwyllgor Taliadau. Mae hefyd wedi'i benodi'n un o Ymddiriedolwyr Cronfa Bensiwn Prifysgol Caerdydd.