Ewch i’r prif gynnwys

Cadeirydd y Cyngor

Yr Athro Stuart Palmer
Yr Athro Stuart Palmer FREng, DSc, PhD, BSc

Roedd yr Athro Stuart Palmer, FREng, yn arfer bod yn Rhag Is-Ganghellor Prifysgol Warwick. Mae ganddo BSc, PhD a DSc mewn Ffiseg o Brifysgol Sheffield.

Dechreuodd ei yrfa academaidd ym 1967 ym Mhrifysgol Hull (fel darlithydd, uwch-ddarlithydd a darllenydd) cyn symud i Warwick ym 1987 fel Athro Ffiseg Arbrofol. Fe'i penodwyd yn Bennaeth yr Adran Ffiseg ym 1989, roedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil rhwng 1995 a 1999, ac yn Uwch-Ddirprwy Is-Ganghellor rhwng 1999 a 2001.

Rhoddodd y gorau i fod yn Bennaeth Adran yn 2001 er mwyn bod yn Rhag Is-Ganghellor. Bu yn y rôl hon tan 2010.  Ar hyn o bryd, mae'n Athro Emeritws ym Mhrifysgol Warwick ac yn Athro Cynorthwyol Prifysgol Technoleg Queensland.

Mae'r Athro Palmer yn aelod o Fwrdd Mercia Seed Corn Fund.  Mae'n Gyfarwyddwr Ymddiriedolwyr Cronfa Bensiwn Prifysgol Warwick.  Mae’n Aelod o Fwrdd Cymdeithas Cyflogwyr y Colegau a’r Prifysgolion (UCEA) ac ef yw Cadeirydd eu Pwyllgor Iechyd a Diogelwch. Mae’n Drysorydd Anrhydeddus y Gymdeithas Ffisegol Ewropeaidd.

Penodwyd yr Athro Palmer i'r Cyngor ar 2 Rhagfyr 2013, a daeth yn Gadeirydd y Cyngor ym mis Ionawr 2016. Mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau, y Pwyllgor Llywodraethu a'r Pwyllgor Taliadau.