Ewch i’r prif gynnwys

Dr Steven Luke MBE

Steven Luke MBE
Steven Luke MBE

Mae Dr Steven Luke MBE yn Ymgynghorydd sydd ag enw da cadarn am arweinyddiaeth dda, rheoli ariannol llwyddiannus a phrofiad diymwad o gynllunio busnes strategol.

Arferai fod yn Gyfarwyddwr Ove Arup & Partners International hyd at fis Awst 2017 ac ymddeolodd ar ôl 42 mlynedd o wasanaeth. Mae ganddo BSc dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Sifil a Strwythurol, MSc a PhD – ym Mhrifysgol Caerdydd yr enillodd pob un o'r rhain. Mae'n Gymrodor Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol a Pheirianwyr Sifil.

Ymunodd Dr Luke ag Arup ym 1975 a bu ganddo sawl swydd yn y cwmni. Roedd gyfrifol am dîm amlddisgyblaethol, gan gynnwys gweithwyr sy'n ymgymryd â gwaith yn ymwneud â'r amgylchedd, isadeiledd ac ynni. Fel arweinydd swyddfa Grŵp Cymru, roedd yn gyfrifol am yr holl faterion gweithredol gan gynnwys adnoddau dynol, datblygu busnes, marchnata a systemau. Roedd hefyd yn arwain Isadran Amgylchedd Adeiledig Rhanbarth y Gorllewin.

Mae Dr Luke wedi bod mewn sawl rôl anweithredol hefyd gam gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, Grŵp Gwasanaethau Theatraidd Caerdydd, Safle; Celfyddydau Cyhoeddus Cymru a Grŵp Cwmnïau Proffesiynol BITC (Busnes yn y Gymuned) rhwng 1989 a 2005 ac roedd yn ymddiriedolwr Canolfan Mileniwm Cymru o 2009-2015. Am gyfnod o tua deng mlynedd hyd at 2007, roedd yn ddarlithydd allanol ar y cwrs peirianneg bensaernïol yn Ysgol Peirianneg y Brifysgol. Cadwodd mewn cysylltiad â'r Ysgol drwy Arup gan gynnwys cynnig gwobrau bychain i fyfyrwyr, noddi'r llyfrgell a chefnogi swydd Cadeirydd.

Ymunodd Dr Luke â Chyngor Prifysgol Caerdydd ar 1 Awst 2015. Mae'n aelod o'r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau, yn Gadeirydd yr Is-bwyllgor Ystadau a Seilwaith ac mae'n aelod o'r Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd.