Ewch i’r prif gynnwys

Ron Leach

Ron Leach
Ron Leach

Ymunodd Ron â Phrifysgol Caerdydd ym mis Mehefin 1980 i weithio i'r Ysgol Peirianneg, ar ôl bod yn gweithio yn y diwydiant peirianneg lleol.

Yn ddiweddar, mae wedi dychwelyd i'r Brifysgol ar ôl secondiad gydag Undeb Unite, yn gweithio fel Swyddog Rhanbarthol Cymru gan ymgymryd â chyfrifoldebau ehangach, gan gynnwys Llywodraeth y Cynulliad.

Roedd Ron yn aelod o'r Cyngor a'r Llys o 1998 tan 2007, ac ar hyn o bryd, mae'n aelod o'r Pwyllgor Amrywiaeth a Chydraddoldeb a'r Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd.

Ef yw ysgrifennydd Cangen Prifysgol Caerdydd Undeb Unite, gan weithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol, UCU ac Unsain ar lawer o faterion.

Mae Ron yn aelod o Bwyllgor Addysg Uwch Unite ac yn Gadeirydd Pwyllgor Addysg Cymru Unite.  Mae'n ymgyrchydd dros ddysgu gydol oes ac mae ganddo BA (Anrh) mewn Astudiaethau Undebau Llafur a Llafur Rhyngwladol o Goleg Ruskin, Rhydychen.

Mae'n anrhydedd mawr i Ron gael ei ethol gan y Senedd i wasanaethu ar y Cyngor tan 2018.