Ewch i’r prif gynnwys

Ricardo Calil

Mae Ricardo Calil wedi bod gyda Phrifysgol Caerdydd ers dros 18 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel Gweithiwr Gwybodaeth i’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd. Fis Awst 2019, cafodd ei ethol i Gyngor y Brifysgol i wasanaethu tymor tair blynedd.

Ymunodd Ricardo â Phrifysgol Caerdydd yn 2002. Mae wedi gweithio mewn gwahanol adrannau yn y Brifysgol ac yn 2014, ar ôl i’r Gwasanaethau Proffesiynol gael eu had-drefnu, symudodd o Gyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Gwybodaeth i’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd.

Rhwng 2008 a 2016, roedd yn aelod o Lys y Brifysgol. Yn 2010, cafodd ei ethol i'r Cyngor am y tro cyntaf, a bu hefyd yn gwasanaethu ar y Pwyllgor Adnoddau Dynol yn 2010-11, ac ar y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth rhwng 2010 a 2013. Dros y blynyddoedd, mae wedi magu cryn brofiad ac arbenigedd ynghylch llywodraethiant y Brifysgol.

Am dair blynedd, o 2013 i 2016, cadeiriodd Ricardo ‘Amrywiaeth Fyd-eang’, sef rhwydwaith cydraddoldeb i staff. Mae hefyd wedi bod yn banelydd asesu dros Athena Swan a Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol, sef dau gynllun cydnabod cydraddoldeb a gynhelir gan Advance HE.

Yn wreiddiol o Sao Paulo, Brasil, astudiodd y Gyfraith yn Universidade de Sao Paulo. Mae hefyd wedi ennill graddau mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol yn Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo. Mae wedi gweithio yn y sectorau gwladol a phreifat ac wedi treulio’r rhan fwyaf o’i fywyd proffesiynol mewn addysg uwch, fel darlithydd mewn Ieithyddiaeth ac Addysg yn y lle cyntaf, cyn symud i TG ac yna i’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd.