Ewch i’r prif gynnwys

Judge Ray Singh CBE

Ar hyn o bryd mae'r Barnwr Ray Singh CBE yn Aelod Annibynnol o Ymddiriedolaeth GIG Felindre ac mae'n farnwr cymwysedig.

Dechreuodd y Barnwr Singh ei yrfa yn 1969 fel Bargyfreithiwr yn y Gyfraith, gan symud ymlaen i fod yn Ddirprwy Farnwr Rhanbarth yn 1992 cyn dod yn Farnwr Rhanbarth Preswyl Llysoedd Barn Merthyr Tudful yn 1997.

Yn Anweithredol, gwasanaethodd y Barnwr Singh fel Comisiynydd y Comisiwn dros Gydraddoldeb Hiliol (y DU) o 1996 i 2002, a Chadeiriodd Gomisiwn Ymchwiliad Stephen Lawrence (Birmingham); Ymchwiliad Ffurfiol i Hiliaeth yn y Gwasanaeth Carchardai; Ford Motors UK a Gwasanaeth Erlyn y Goron (Cymru a Lloegr).

Arferai fod yn aelod o Gyngor Cyffredinol y Bar a'r Pwyllgor Cysylltiadau Hiliol, a nawr ef yw Cadeirydd Race Council, CYMRU.

Dechreuodd ar ei rôl bresennol yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn 2011.

Penodwyd y Barnwr Singh i wasanaethu ar Gyngor Prifysgol Caerdydd o
1 Awst 2016.

Ym mis Gorffennaf 2019, derbyniodd y Barnwr Singh Ddoethuriaeth Anrhydeddus yn y Gyfraith gan Brifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant am wasanaeth i fywyd cyhoeddus a chydraddoldeb hiliol yng Nghymru.

.