Ewch i’r prif gynnwys

Paul Baston

Ymunodd Paul ag adran ystadau Coleg Prifysgol Cymru Caerdydd yn yr Adran Diogelwch ym mis Ebrill 1998 fel Swyddfa Patrôl y Campws, ac yn fuan ar ôl ymgymryd â rolau megis Swyddog Diogelwch ac Iechyd UNSAIN, daeth yn aelod o Lys y Brifysgol tan ddiwedd y ddeiliadaeth yn 2002.

Ym mis Ionawr 2003, cafodd ei benodi’n Ddirprwy Oruchwyliwr Patrol y Campws yn gyfrifol am helpu i gynnal ei dîm penodol yn ddyddiol. Ym mis Chwefror 2014, fe’i penodwyd yn Oruchwyliwr Shift a Rheolwr Llinell ar gyfer ei dîm o 14, yn gyfrifol am roi amgylchedd diogel lle gall staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â’r Brifysgol weithio, byw ac astudio.

Mae hefyd yn gyfrifol am gynnal, asesu a diwygio rhai o’r nifer o Asesiadau Risg y mae’n rhaid i’r Adran gadw atynt yn ogystal â chyflawni ceisiadau ar ran cydweithwyr mewn Ysgolion ac Adrannau eraill.

Mae’n cydweithio â Swyddog Diogelwch Adrannol y Gwasanaeth Diogelwch a Phorthorion i wneud yn siŵr bod yr holl gofnodion o ddigwyddiadau wedi’u cwblhau a’u cofnodi a bod polisïau yn gyfredol. Mae ganddo ddiddordeb brwd yn Seilwaith y Brifysgol a materion y Brifysgol yn ei chyfanrwydd. Mae hyn yn arbennig o wir ym maes iechyd a diogelwch, a lles staff a myfyrwyr.

Mae Paul wedi bod yn aelod o Lys y Brifysgol ers Rhagfyr 2017.