Ewch i’r prif gynnwys

Nicola Richards

Nicola Richards
Nicola Richards

Ganwyd Nicola Richards yn Abertawe ac aeth i Ysgol Gyfun Tregwyr. Astudiodd y gyfraith yng Ngholeg Sant Ioan, Caergrawnt, a chafodd ei derbyn fel cyfreithiwr ym 1988.

Mae Nicola wedi gweithio i Macfarlanes LLP ers 1986 (fel partner o 1997 ymlaen), gan ymddeol o'r bartneriaeth yn 2015.

Mae Macfarlanes yn gwmni cyfreithiol rhyngwladol yn Ninas Llundain. Roedd Nicola yn arbenigo mewn gwaith uno a chaffaeliadau, gan arwain timau mawr o gyfreithwyr a gweithwyr proffesiynol eraill yn y DU a thramor, wrth gyflawni trafodion trawsffiniol cymhleth, uchel eu gwerth. Mae hi bellach yn gyfrifol am amrywiaeth a chynhwysiant yn y cwmni, ac yn parhau i fod yn gysylltiedig â phroses recriwtio graddedigion y cwmni.

Yn 2011, cafodd ei chydnabod yng Ngwobrau Blynyddol 'The Lawyer' am ei gwaith ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau ac amrywiaeth.

Mae Nicola yn aelod o fwrdd ymgynghorol Smartcells plc (cwmni storio bôn-gelloedd masnachol), ac mae ar bwyllgor Clwb 30% sy'n ceisio cynyddu'r gynrychiolaeth o fenywod ar y lefelau uchaf, mewn cwmnïau gwasanaethau proffesiynol.

Penodwyd Nicola yn aelod o'r Cyngor ar 29 Chwefror 2016.