Ewch i’r prif gynnwys

Michael Hampson

Roedd Michael Hampson yn arfer bod yn Gadeirydd y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA). Mae ganddo gymhwyster LLB o Brifysgol Caerdydd.

Dechreuodd Hampson ei yrfa yn 1979, a bu ganddo swyddi yn Grand Metropolitan, Mobil, BP Oil a Smiths Industries cyn ymuno â Whitbred yn 1988 fel Cynghorydd Cyfreithiol ac Ysgrifennydd Cwmni Cynorthwyol.

Cafodd ddyrchafiad i fod yn Bennaeth yr Adran Gyfreithiol ac yn Ddirprwy Ysgrifennydd yn 1990, a'r flwyddyn ddilynol daeth yn Gwnsel Cyffredinol ac yn Ysgrifennydd y Grŵp. O 1997 parhaodd yn yr un swydd gyda RMC Group, cyn cael ei benodi'n Gyfarwyddwr Materion Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Grŵp yn 2001.

O 2005 i 2008 roedd yn Gyfarwyddwr Datblygiad Corfforaethol yng Ngrŵp Anglian Water, ac yn 2009 symudodd i Charter International fel Ysgrifennydd Cwmni a Chwnsel Cyffredinol. Roedd ganddo’r un rolau yn National Express rhwng 2012 a 2014 ac yn First Group plc rhwng 2016-2019.