Ewch i’r prif gynnwys

Karen Harvey-Cooke

Daeth Karen Harvey-Cooke i’r Brifysgol yn 2003 fel Swyddog Datblygu Staff, ar ôl gweithio yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac astudio yng Ngholeg Prifysgol Cymru Caerdydd. 

Yn 2004 daeth Karen yn Rheolwr Datblygiad Staff a Sefydliadol. Yn ei rôl bresennol mae'n gyfrifol am ymgysylltu â chyflogeion a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant i staff ledled y Brifysgol.

Mae Karen hefyd wedi bod yn Gadeirydd Enfys, y rhwydwaith LGBT+ ar gyfer staff ac ôl-raddedigion ers sawl blwyddyn. Mae hi wedi bod yn rhan allweddol o'r gwaith y mae'r Brifysgol wedi ymgymryd ag ef o ran cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd. Mae hi wedi cael rhan flaenllaw yn sicrhau mai’r Brifysgol yw’r sefydliad ar frig y rhestr o'r sectorau addysg uwch ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall am y pum mlynedd diwethaf. Hithau yw cyd-gadeirydd y Gweithgor LGBT+ sy'n dod â Swyddogion LGBT+ myfyrwyr a staff o adrannau sy'n wynebu myfyrwyr ynghyd i sicrhau ein bod ni'n cefnogi ein cymuned myfyrwyr LGBT+ yn y ffordd orau bosibl. Cafodd ei henwi’n Fodel Rôl Lesbiaidd y Flwyddyn gan Stonewall Cymru yn 2018 ac yn 2020 enwyd Enfys yn Grŵp Rhwydwaith Gweithwyr y Flwyddyn gan Stonewall a Stonewall Cymru.

Y tu allan i'r gwaith mae Karen yn ymddiriedolwr ar gyfer Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru, elusen annibynnol dan arweiniad gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd gyda phrosiectau sy'n cefnogi'r digartref, plant a phobl ifanc, y rheini ag anableddau, yr amgylchedd, yr heddlu a'r GIG.