Ewch i’r prif gynnwys

Jan Juillerat

Ar hyn o bryd mae Jan Juillerat yn Gyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer Pobl a Datblygu yn Y Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a'r Gwyddorau Biolegol (BBSRC).

Mae’n meddu ar radd BA mewn Llenyddiaeth Saesneg a Ieithyddiaeth o Brifysgol Leeds, gradd MA mewn Rheoli Adnoddau Dynol o Brifysgol Gorllewin Lloegr a gradd MBA o Brifysgol Caerfaddon.

Dechreuodd Ms Juillerat ei gyrfa yn 1990 fel Rheolwr Personél yng Nghyngor Sir Cleveland. Yn 1995 fe symudodd o Goleg Celf a Dylunio Cleveland i dderbyn swydd fel Rheolwr Adnoddau Dynol cyn symud i Goleg West Anglia fel Pennaeth Adnoddau Dynol yn 1998. Yn 2000 derbyniodd rôl Arbenigwr Ymgynghorol yng Nghymdeithas y Colegau cyn dychwelyd i’r sector addysg uwch fel Rheolwr AD ym Mhrifysgol Caerfaddon yn 2001. Yn 2003 fe ymunodd â’r Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau fel Pennaeth Adnoddau Dynol ac arhosodd yno nes iddi symud i’r BBSRC yn 2005 fel Dirprwy Gyfarwyddwr AD a Gwasanaethau Corfforaethol. Dechreuodd ar ei swydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol yn 2012.

Mae Ms Juillerat yn Gymrawd Siartredig y CIPD ac yn arbenigo mewn Datblygu Sefydliadol.  Mae ganddi tystysgrif person graddedig fel Ymarferwr OD ac mae wedi’i hachredu fel Hyfforddwr Gweithredol.  Mae Ms Juillerat hefyd wedi gweithio mewn llywodraethu corfforaethol ac wedi datblygu modelau llywodraethu yn y sector ymchwil yn ogystal â gweithio mewn swyddi anweithredol fel ymddiriedolwr ac Is-Gadeirydd elusen annibynnol.  Mae’n Gymrawd y Gymdeithas Celfyddydau Frenhinol.

Penodwyd Ms Juillerat i wasanaethu ar Gyngor Prifysgol Caerdydd o 1 Awst 2016.