Ewch i’r prif gynnwys

Dr Pretty Sagoo

Pretty Sagoo yw Pennaeth Busnes a Phensiynau Newydd i’r cwmni yswiriant Athora.

Mae ganddi PhD mewn Ffiseg Atmosfferig o Goleg Imperial, Llundain ac MSci mewn Ffiseg a gafodd o astudio yng Ngholeg Imperial, Llundain a Phrifysgol Trento yn yr Eidal.

Dechreuodd gyrfa Pretty yn Goldman Sachs yn yr adran Incwm Sefydlog, Arian a Nwyddau, gan weithio gyda chronfeydd pensiwn Ewropeaidd a chwmnïau yswiriant i bennu strategaeth fuddsoddi a rheoli risgiau ariannol a demograffig.

Yn ystod y 15 mlynedd ddilynol mae wedi gweithio yn yr un maes (Yswiriant a Phensiynau), yn yswiriant AXA, Deutsche Bank ac Yswiriant Legal & General.

Yn ystod ei gyrfa bu'n ymddiriedolwr cronfa bensiwn ar gyfer Cynllun Pensiwn Abbey Life, ac yn gyfarwyddwr cwmni ar gyfer Legal & General Reinsurance Bermuda.

Mae Pretty yn byw ym Mhenarth, De Morgannwg.  Mae hi'n medru’r Eidaleg, Punjabi a Hindi yn rhugl.

Ymunodd Pretty â'r Cyngor ar 1 Ionawr 2021 ac mae'n aelod o'r Is-bwyllgor Buddsoddiadau a Bancio.