Ewch i’r prif gynnwys

Dr Joanna Newman

Dr Joanna Newman yw Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Prifysgolion y Gymanwlad (ACU) lle mae hi’n gyfrifol am feithrin a hyrwyddo nodau’r Gymdeithas, fel y’u diffinnir gan ei haelodaeth, i ddatblygu cysylltiadau mewn addysg uwch rhwng y Gymanwlad.

Sefydlwyd yr ACU ym 1913, a hi yw rhwydwaith prifysgolion rhyngwladol cyntaf a hynaf y byd, gyda thros 500 o sefydliadau sy’n aelodau ar draws 50 o wledydd. Gyda thri maes gwaith unigryw ond cydgysylltiedig - gwasanaethau i aelodau, rhaglenni a gweinyddu ysgoloriaethau - wedi’u cefnogi gan seilwaith cryf a threfniadau llywodraethu, mae’r ACU yn cynnig gwerth i’w haelodau gan gyflawni effaith ar fyd addysg uwch a’r gymdeithas ehangach.

Cyn ymuno â’r ACU ym mis Ebrill 2017, roedd Joanna yn Is-Bennaeth (Rhyngwladol) yng Ngholeg y Brenin, Llundain. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Cyfarwyddwr Uned Ryngwladol Addysg Uwch y DU (Universities UK International bellach) a Phennaeth Addysg Uwch yn y Llyfrgell Brydeinig. Mae Joanna yn Uwch-gymrawd Ymchwil yn yr Adran Hanes yng Ngholeg y Brenin, Llundain ac yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd ym Mhrifysgol Southampton. Mae hi hefyd wedi bod yn addysgu Hanes yng Ngholeg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Warwick.

Mae Joanna yn aelod o fwrdd Ysgol Astudiaethau Uwch Prifysgol Llundain, bwrdd yr ymddiriedolwyr ar gyfer CARA a The Conversation. Mae hi’n un o feirniaid Gwobrau Times Higher Education, ac yn aml yn trafod materion ynghylch addysg uwch a rhyngwladoli mewn cynadleddau, sesiynau bwrdd crwn, ac ar blatfformau rhyngwladol. Yn 2014, dyfarnwyd MBE i Joanna i gydnabod ei gwaith o hyrwyddo addysg uwch Brydeinig yn rhyngwladol.