Ewch i’r prif gynnwys

Dr Janet Wademan

Mae Janet Wademan wedi gwasanaethu fel aelod o Banel Cynghori Ymchwil Economaidd Prif Weinidog Cymru a Grŵp Cynghori Gweinidogol Adran yr Economi a Thrafnidiaeth fel ag yr oedd ar y pryd.

Dechreuodd Janet ar ei gyrfa anweithredol ym 1998 gan gymhwyso’r sgiliau a enillodd yn ystod ei hymchwil PhD a thra’n gweithio mewn cwmnïau peirianneg systemau rhyngwladol. A hithau’n gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, astudiodd Janet yn Sefydliad Mathemateg y Brifysgol. Yno roedd yn arbenigo ac roedd yn un o bump yn y flwyddyn a enillodd BA mewn Mathemateg Bur ac yn dilyn gwaith ymchwil gwreiddiol, enillodd PhD mewn Theori Grŵp.

Ar ôl ei hymchwil, ymunodd Janet â Ferranti International plc lle, am 14 mlynedd, mwynhaodd yrfa gyffrous ym maes peirianneg systemau, rheoli rhaglenni, marchnata a chyfarwyddo ceisiadau cymwysiadau sy’n hanfodol i ddiogelwch. Ym 1995, ar ôl cyfnod yn GLC plc, sefydlodd ei chwmni ei hun yn arbenigo mewn technoleg ac arloesi. Mae hi wedi bod yn gynghorwr i gonsortia o gorfforaethau rhyngwladol sydd wedi arwain at greu cannoedd o swyddi STEM â chyflogau uchel. Cafodd hyn ei gydnabod gyda gwobr Cymraes y Flwyddyn mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg ym 1999 ac yna yn 2001 pan ddyfarnodd Prifysgol Morgannwg Fedal y Canghellor iddi am weithgareddau menter a chreu cyfoeth yng Nghymru, yn ogystal â’i gwneud yn athro gwadd.
Wedi'i chymell gan ymgais i gynyddu cystadleurwydd a ffyniant economaidd Cymru roedd hi, rhwng 2006 a 2009, yn aelod o'r Grŵp Cynghori Gweinidogol ar gyfer Adran yr Economi a Thrafnidiaeth ar y pryd. Fe wasanaethodd hefyd fel aelod o Banel Cynghori Ymchwil Economaidd Prif Weinidog Cymru rhwng 2002 a 2012.

Mae Janet yn mwynhau cyfrannu at les cyffredin drwy ei swyddi anweithredol, p'un ai fel cadeirydd pwyllgor, arbenigwr pwnc, ffrind beirniadol a hyrwyddwr bwrdd i ragflaenwyr trawsnewidiol fel canolfan arloesi a gwella Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ABCi. Gyda phrofiad bwrdd anweithredol ac ymgynghorol wedi'i gaffael ym maes iechyd, addysg uwch, llywodraeth leol, llywodraeth ddatganoledig, plismona ac yn fwyaf diweddar y celfyddydau, mae'n gwerthfawrogi bod atebion i heriau yn bwysicach na ffiniau sefydliadol a sectoraidd a hefyd bod gan weithio ar y cyd a llywodraethu integredig lawer i'w ennill o beirianneg systemau. Mae'n Gymrawd o'r Sefydliad Rheoli Siartredig ac o'r RSA.

Cafodd Janet ei phenodi fel aelod o’r Cyngor gydag effaith o 28 Tachwedd 2016. Mae hi hefyd yn Aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg a Phwyllgor Taliadau‘r Brifysgol.