Ewch i’r prif gynnwys

Dr Carol Bell

Dr Carol Bell yw cyn-Reolwr Gyfarwyddwr y Grŵp Olew a Nwy Byd-eang ym Manc Chase Manhattan (1997-1999).

Mae ganddi MA mewn Gwyddorau Naturiol (Biocemeg) o Brifysgol Caergrawnt, BA mewn Gwyddorau'r Ddaear (Daeareg) o'r Brifysgol Agored ac MA a PhD o Sefydliad Archeoleg, Coleg Prifysgol Llundain.

Dechreuodd Dr Bell ei gyrfa ym 1980 fel Dadansoddwr Masnachol gydag RTZ Oil and Gas. Ymunodd â Charterhouse Petroleum fel Swyddog Masnachol Gweithredol ym 1984 cyn symud i UBS Phillips and Drew fel Dadansoddwr Olew Ewropeaidd ym 1986.  Penodwyd Dr Bell yn Is-Lywydd Ymchwilio i Ecwiti yn Credit Suisse First Boston ym 1990. Yn 1991 ymunodd â JP Morgan lle daeth yn Bennaeth Ymchwil Ecwiti Ewropeaidd cyn symud i Fanc Chase Manhattan.

Ers 2000, mae Dr Bell wedi bod â nifer o swyddi anweithredol ac ar hyn o bryd hi yw Cyfarwyddwr Anweithredol TransGlobe Energy, Tharisa plc, Bonheur ASA ac Ymddiriedolaeth Buddsoddi BlackRock Energy and Resources.

Mae hi'n Aelod o fwrdd Banc Datblygu Cymru ac yn cadeirio ei Bwyllgor Buddsoddiadau. Roedd yn Gadeirydd Pwyllgor Buddsoddiadau Coleg Girton Caergrawnt tan fis Mai 2014, ac mae'n aelod o fwrdd ymgyrchu'r Coleg.  Hefyd hi yw Dirprwy Lywydd Amgueddfa Cymru, Cadeirydd yr Ysgol Brydeinig yn Athen ac mae’n ymddiriedolwr y Sefydliad Ynni Adnewyddadwy ac yn Gyfarwyddwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Mae o Gymru'n wreiddiol ac yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Ymunodd Dr Bell â'r Cyngor ar 1 Awst 2014. Hefyd mae'n aelod o'r Is-bwyllgor Buddsoddi a Bancio ac yn aelod o'r Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd.