Ewch i’r prif gynnwys

David Simpson

Mae David Simpson yn gyn-bartner yn KPMG ac enillodd MA mewn Economeg a'r Gyfraith ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Dechreuodd Mr Simpson ei yrfa yn McKenna and Co., lle cymhwysodd fel cyfreithiwr ym 1981. Ym 1983, symudodd i Hill Samuel and Co. fel Swyddog Cyllid Gweithredol Corfforaethol. Ym 1984, ymunodd â Ferris, Baker Watts, ac aeth yn ei flaen i fod yn Bennaeth Cyllid Corfforaethol yno. Ym 1990, fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Barclays de Zoete Wedd.

Ymunodd â KPMG ym 1997. Cafodd sawl rôl yno cyn iddo gael ei benodi'n Bennaeth Uno a Chaffaeliadau Byd-eang yn 2009. Gadawodd KPMG yn 2013.

Ar hyn o bryd, mae Mr Simpson yn:

  • Gadeirydd Gwasanaeth Cymorth Llysoedd y Crwneriaid
  • Cyfarwyddwr anweithredol Ecofin Water & Power Opportunities plc
  • aelod o Bwyllgor Taliadau Coleg Magdalene, Caergrawnt.

Mae wedi bod yn llywodraethwr yn Ysgol Ernest Bevin ac yn un o ymddiriedolwyr elusen Cranstoun, sy'n rhoi gwasanaethau triniaethau cyffuriau ac alcohol arloesol ac o ansawdd yn Lloegr.

Penodwyd Mr Simpson yn aelod o'r Cyngor ar 2 Rhagfyr 2013. Mae'n aelod o Bwyllgor Polisi ac Adnoddau ac yn gadeirydd yr Is-bwyllgor Buddosddiadau a Bancio.