Ewch i’r prif gynnwys

David Simmons

Mae gan David brofiad rhyngwladol helaeth yn gweithio ym maes Eiddo Tirol, Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Caffaeliad ar draws sawl sector diwydiant amrywiol. Yn ystod ei yrfa 30 mlynedd o hyd, mae wedi cael swyddi uwch mewn Bancio, Gofal Iechyd Preifat, Cyfleustodau ac yn y Sector Gyhoeddus. 

Tan yn ddiweddar, fe oedd Pennaeth Grŵp Byd-eang Eiddo Tirol a Gwasanaethau Tenantiaid ar gyfer Centrica, yn gweithio gyda chydweithwyr C-Suite ar optimeiddio portffolio eiddo yn sylweddol a strategol, a lleihau costau cysylltiedig.

Yn flaenorol, roedd gan David gyfrifoldeb ar lefel Bwrdd yn Nuffield Health, darparwr gofal iechyd dielw mwyaf y DU, gan gwmpasu portffolio o weithgareddau yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Eiddo Grŵp ar gyfer eu 200 safle, portffolio tai gwerth £1.3Bn a Phrif Swyddog Caffael.

Yn ychwanegol, roedd yn aelod o’r Bwrdd Gweithredu, yn Cadeirio’r Pwyllgor Buddsoddi a Llywio Prosiectau Mawr, ac yn aelod o’r Pwyllgor Risg ac Archwilio.  Rodd yn gyfrifol am nifer o brosiectau cyfalaf sylweddol gan gynnwys cwblhau Ysbyty preifat newydd yng Nghaergrawnt a llywio datblygiad Uned Cleifion Preifat yn Ysbyty Barts Llundain.

Ym Manc Barclays, roedd yn rheoli eu rhwydwaith eang o wefannau Buddsoddi, Corfforaethol a Manwerthu gan yrru at arbedion sylweddol o ran cost, rhesymoli a thrawsffurfio ar draws eu portffolio byd-eang, gan gynnwys trafodion miliynau o bunnoedd yn Canary Wharf Llundain, Manceinion ac ymhellach i ffwrdd yn yr UDA, Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica.

Mae David yn briod ac yn dad i ddwy ferch ifanc. Mae’n rhannu ei amser rhwng Llundain a’r arfordir deheuol.