Ewch i’r prif gynnwys

Alastair Gibbons

Graddiodd Alastair Gibbons yn un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd (BSc Economeg) a than 2014, roedd yn Ddirprwy Bartner Rheoli a Phennaeth Datblygu Grŵp yn Bridgepoint.

Bridgepoint, sef grŵp ecwiti preifat rhyngwladol mawr sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi mewn busnesau sy'n arwain y farchnad ac yn gweithio gyda thimau rheoli i greu a gwireddu gwerth o fewn ei bortffolio o gwmnïau. Ar hyn o bryd, mae'n bartner ymgynghorol i Bridgepoint.

Dechreuodd Mr Gibbons ei yrfa yn adran archwilio PriceWaterhouseCoopers ym 1980. Cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig ym 1983. Ym 1984, ymunodd â County Bank, sef is-gwmni bancio masnachol NatWest Group. Roedd yn rhan o'r tîm a sefydlodd grŵp cyfalaf menter newydd (NatWest Equity Partners) yno'n fuan wedi hynny. Ym 1989, fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr y Grŵp a gofynnwyd iddo sefydlu tîm mwy i brynu cyfrannau rheoli. Ym 1995, fe'i penodwyd yn gyd-Bennaeth ar waith y grŵp yn Llundain cyn cael ei benodi'n Bennaeth Gweithrediadau'r DU.

Wedi i'r rheolwyr brynu prif gyfran NatWest Equity Partners yn 2000 a'i wneud yn annibynnol fel Bridgepoint, penodwyd Mr Gibbons yn Ddirprwy Bartner Rheoli yn 2000 ac wedyn yn Bennaeth Datblygiad y Grŵp yn 2006.

Yn 2009, sefydlodd Ymddiriedolaeth Elusennol Bridegepoint a'i chadeirio wedi hynny. Daeth hefyd yn Gadeirydd Cyfalaf Datblygu Bridgepoint, Cynullydd Bwrdd Cynghori'r Grŵp, ac yn aelod o sawl pwyllgor buddsoddi ac adolygu. Ar hyn o bryd mae'n aelod o Bwyllgor Buddsoddi Twf Bridgepoint.

Mae Mr Gibbons hefyd yn aelod o fwrdd PEI ac Elgin ar hyn o bryd. Cyn hynny, mae wedi bod yn rhan o sawl cwmni buddsoddi gan gynnwys Aenova, AV13 Media, Blagden Packaging, Maes Awyr Rhyngwladol Birmingham, LGC a Principal Hotels.

Penodwyd Mr Gibbons yn aelod o Gyngor Prifysgol Caerdydd ar 1 Awst 2014. Mae'n Gadeirydd y Pwyllgorau Polisïau ac Adnoddau ac yn aelodau o'r Is-bwyllgorau Buddsoddi a Bancio, ac Ystadau a Seilwaith.