Ewch i’r prif gynnwys

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol

Mae myfyrwyr blwyddyn olaf Prifysgol Caerdydd yn parhau i fod yn fodlon iawn eu byd, yn ôl fersiwn ddiweddaraf Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS).

Daeth i'r amlwg yn arolwg 2020 fod 81% o'n myfyrwyr yn fodlon ar eu profiad dysgu cyffredinol yn y Brifysgol.

Beth yw'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol?

Arolwg annibynnol yw'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol sy'n gofyn i fyfyrwyr raddio ansawdd eu profiad mewn Addysg Uwch.

Mae'n cael ei gydnabod yn eang fel mesur allweddol o foddhad myfyrwyr ac yn offeryn defnyddiol i ddarpar fyfyrwyr wrth wneud dewisiadau ynglŷn ag astudio. Mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd ar Unistats.