Ewch i’r prif gynnwys

Disgyblion ail-iaith yn adolygu gydag Ysgol y Gymraeg

Croesawodd yr Ysgol oddeutu 140 o ddisgyblion ail-iaith blwyddyn 12 a 13 ar gyfer diwrnod adolygu arbennig yn ddiweddar.

Fel modd o baratoi ar gyfer eu harholiadau ac er mwyn rhoi blas iddynt ar astudio’r Gymraeg yn y Brifysgol, cynhaliwyd diwrnod cyfan o weithdai a sesiynau rhyngweithiol gan staff yr Ysgol.

Cafwyd sesiynau difyr a oedd yn canolbwyntio ar agweddau penodol ar y cwrs UG ac Uwch megis barddoniaeth, ffilm, y ddrama ynghyd â sesiynau mwy cyffredinol ar ddefnyddio ac ymarfer y Gymraeg.

Dywedodd Dr Angharad Naylor, Cydlynydd Darpariaeth Ail Iaith Ysgol y Gymraeg: “Fel Ysgol rydym yn awyddus i gynorthwyo disgyblion ail iaith ysgolion uwchradd lleol i baratoi tuag at eu harholiadau. Mae’n bwysig ein bod yn cydweithio ag ysgolion i gefnogi’r disgyblion ac i roi hyder iddynt ddefnyddio’u Cymraeg yn y dosbarth a thu hwnt. Mae galw cynyddol am raddedigion sy’n medru’r Gymraeg felly mae’n bwysig annog y disgyblion i ymarfer eu hiaith, a’u gwneud yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael o fedru siarad Cymraeg.”

“Roedd y diwrnod adolygu yn brysur ac yn fywiog, a chawsom adborth cadarnhaol iawn gan y disgyblion a’u hathrawon a’u tiwtoriaid. Hoffai staff Ysgol y Gymraeg ddymuno pob hwyl i’r disgyblion yn eu hastudiaethau. Gobeithiwn y cawn eu croesawu yma eto cyn hir, boed hynny ar gyfer diwrnod adolygu arall, neu fel myfyrwyr israddedig.”