Ewch i’r prif gynnwys

Rhannu ymchwil ac ysgolheictod yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy

Bydd staff a myfyrwyr yr Ysgol yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau rhyngweithiol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016, rhwng 29 Gorffennaf a 6 Awst.

Cewch ragor o wybodaeth ar holl ddigwyddiadau’r Brifysgol ar y wefan.

Sadwrn 30 Gorffennaf

 • 12:00-12:45 – Dr Siwan Rosser (Y Babell Lên), @Antur! I ble'r aeth Luned Bengoch? Ar drywydd nofelau antur Cymraeg

Sul 31 Gorffennaf

 • 11:00-12:00 – Dr Jeremy Evas (Pabell y Brifysgol), Ymchwil Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg
 • 12:45-13:30 – Yr Athro E. Wyn James (Y Babell Lên), Codi Canu, Codi Calon: Golwg ar Gymanfa Ganu Eisteddfod Genedlaethol 1916

Mawrth 2 Awst

 • 11:00-12:00 – Dr Dylan Foster Evans (Y Babell Lên), Cymraeg ardal Sir Fynwy yn y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif
 • 11:00-12:00 – Yr Athro E. Wyn James a’r Athro Christine James (Lolfa Lên), Dagrau Tost: Cerddi Aberfan
 • 13:00-14:00 – Dr Dylan Foster Evans (Pabell Prifysgol Caerdydd), Lansiad llyfr: Plant y Dyfroedd
 • 14:00-15:00 – Yr Athro Sioned Davies (Pabell y Cymdeithasau 1), Crafanc, twrch a thwrnamaint: Gwent y Mabinogion – Darlith flynyddol Cymdeithas Bob Owen
 • 15:00-16:30 – Dr Siwan Rosser (Lolfa Lên), Ydy ysgrifennu i bobl ifanc yn cael ei anwybyddu?

Mercher 3 Awst

 • 12:00-13:00 – Yr Athro E. Wyn James (Pabell y Cymdeithasau 1), Thomas Price (Carnhuanawc): Cymro, Celt, Cristion
 • 13:00-14:00 – Yr Athro Sioned Davies a Dr Jonathan Morris (Pabell Prifysgol Caerdydd), Creu continwwm ieithyddol mewn ysgolion: ystyriaethau a heriau
 • 13:30-14:30 – Dr Dylan Foster Evans (Pabell y Cymdeithasau 2), “I Efenni yr af innau”: Beirdd yr Uchelwyr yng Ngwent
 • 14:00-15:00 – Dr Siwan Rosser (Pabell y Brifysgol), Cyfieithu Dahl

Iau 4 Awst

 • 10:00-11:00 – Dr Llŷr Gwyn Lewis (Pabell y Brifysgol), Lleisiau Creadigol Caerdydd
 • 10:30-11:30 – Yr Athro E. Wyn James (Pabell y Cymdeithasau 2), Dau Evans, Blaenau Gwent a’r Byd Newydd
 • 12:00-13:00 – Dr Angharad Naylor (Pabell y Brifysgol), Prosiect Cymraeg i Bawb - y cynnydd a'r cyraeddiadau
 • 12:00-13:00 – Dr Iwan Wyn Rees (Pabell y Brifysgol) Tafodieithoedd diflanedig cyffiniau'r Fenni: Sgwrs yng nghwmni Mrs Mary Wiliam a'r Athro Glyn Jones

Gwener 5 Awst

 • 12:00-13:00 – Dr Iwan Wyn Rees (Pabell Prifysgol Caerdydd), Tafodieithoedd diflanedig cyffiniau'r Fenni: sgwrs yng ngwmni Mrs Mary Wiliam a'r Athro Glyn Jones
 • 14:00-15:00 - Yr Athro E Wyn James  (Pabell Prifysgol Caerdydd), John Owen y Fenni ac Eluned Morgan o'r Wladfa

Sadwrn 6 Awst

 • 14:30-15:30 – Dr Llŷr Gwyn Lewis ac eraill (Y Babell Lên), Cwis llenyddol