Ewch i’r prif gynnwys

Myfyriwr yn bachu ysgoloriaeth sy’n cefnogi awduron ar ddechrau eu gyrfa

Mae Megan Angharad Hunter, sy’n astudio BA mewn Cymraeg ac Athroniaeth yn Ysgol y Gymraeg, wedi ei henwi’n un o bum myfyriwr sydd wedi derbyn ysgoloriaeth, gwerth £3,000, i awduron newydd i ddatblygu a mireinio eu gwaith a’u sgiliau creadigol.

Mae’r ysgoloriaeth yn than o Gynllun Mentora a Bwrsariaethau Ysgrifennu Llenyddiaeth Cymru.

Wrth gyhoeddi’r enillwyr, dywedodd Llenyddiaeth Cymru ei bod “yn atgyfnerthu ei ymrwymiad at ddatblygiad artistig a phroffesiynol egin awduron yng Nghymru, trwy gynnig y buddsoddiad cywir ar yr amser iawn”.

Edrych ymlaen yn eiddgar

Yn ystod y flwyddyn, bydd yr awduron  yn datblygu darn penodol o waith. Byddant yn cael cyfle i fireinio eu sgiliau, derbyn cefnogaeth gan fentoriaid a gwireddu eu gweledigaethau creadigol. Fe fyddant hefyd yn treulio cyfnod yn Nhŷ Newydd fel rhan o’r ysgoloriaeth.

Mae Megan yn edrych ymlaen at y flwyddyn o’i blaen a’r cyfle i weithio gydag awduron newydd eraill yn ogystal â mentoriaid ac awduron profiadol yn y maes: “Dwi'n hynod ddiolchgar i Lenyddiaeth Cymru am yr anrhydedd arbennig o dderbyn Ysgoloriaeth Awdur Newydd eleni. Edrychaf ymlaen yn arw at fynychu'r cyrsiau mentora sydd i ddod a chwrdd â’r awduron dawnus eraill sydd hefyd wedi ennill Ysgoloriaeth Awdur Newydd.

“Byddaf yn datblygu nofel ar gyfer oedolion ifanc sy'n dilyn dau ddisgybl yn y Chweched Dosbarth sy'n dioddef salwch meddwl a diffyg hunan hyder. Mae naratif un o'r cymeriadau mewn iaith anffurfiol iawn - rhyw gyfuniad o 'Wenglish' a iaith tecst - wrth imi geisio adlewyrchu iaith lafar pobl ifanc Arfon.”

Mae staff Ysgol y Gymraeg yn ymfalchïo yn llwyddiant Megan. Dywedodd Dr Llion Pryderi Roberts, arweinydd modiwlau creadigol yr Ysgol:

“Rydym i gyd yn falch iawn o Megan ac yn dymuno’n dda iddi wrth ddechrau ar y gwaith o lunio’r gyfrol gyffrous hon. Rydym yn edrych ymlaen at ddilyn ei thaith yn ystod y flwyddyn a chael darllen y gwaith terfynol.”

Dr Llion Roberts Uwch-ddarlithydd

Y Loteri Genedlaethol sy’n ariannu Ysgoloriaethau Awduron a Chynllun Mentora 2020 Llenyddiaeth Cymru, drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Cefnogir 25 o awduron eleni.