Ewch i’r prif gynnwys

Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth Prifysgol Caerdydd yn dringo 14 lle mewn cynghrair sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr

Mae Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dringo 14 lle yng Nghynghrair Prifysgolion y Guardian, gan gyrraedd yr 21ain safle yn y tabl eleni.

Mae’r safle hwn yn adeiladu ar gynnydd o bedwar lle yng nghynghrair y llynedd.

Mae Cynghrair y Guardian yn graddio prifysgolion ar rai o’r meysydd sydd bwysicaf i bobl ifanc, gan gynnwys ansawdd addysgu a rhagolygon gyrfaol. Mae Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth yng Nghynghrair y Guardian yn cynnwys cyrsiau Ysgol Ieithoedd Modern ac Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd.

Eleni, mae Cynghrair y Guardian hefyd yn cynnwys sgôr parhad. Mae’r sgôr hwn yn adlewyrchu faint o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n aros ar gyfer yr ail flwyddyn. Sgoriodd Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth 96.7 yn y categori hwn, sy’n dangos bod myfyrwyr yn cael eu cefnogi’n dda, eu bod wedi’u hysgogi a’u bod yn hapus â’u bywydau yn Ysgol y Gymraeg a’r Ysgol Ieithoedd Modern.

Dywedodd yr Athro Rachael Langford, Pennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern: “Mae Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Caerdydd yn gymuned ddysgu gefnogol ac ysbrydoledig iawn o bron i 1000 o fyfyrwyr, ac felly mae’n rhoi boddhad mawr gweld sgoriau mor gadarnhaol ar gyfer addysgu, dysgu, profiad y myfyriwr a derbyn a recriwtio. Mae staff ar draws yr Ysgol yn mynd yr ail filltir i roi dysgu a lles y myfyriwr wrth wraidd yr addysgu, ac mae canlyniadau’r gynghrair hon yn dyst i hyn. Diolch yn fawr hefyd i’n myfyrwyr am roi adborth mor gadarnhaol ar eu hastudiaethau gyda ni.”

Dywedodd Dr Dylan Foster Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg, “Yn Ysgol y Gymraeg mae gennym gymuned ddysgu fywiog ac arloesol: mae peth o’n darpariaeth israddedig newydd wedi ei greu  yn uniongyrchol ar sail cydweithio rhwng myfyrwyr a staff. Mae partneriaeth o’r fath yn golygu bod ein myfyrwyr yn graddio wedi cael profiad gwirioneddol gadarnhaol ac yn barod i wneud gwahaniaeth go iawn yn eu dewis feysydd. Mae cynghrair y Guardian yn dangos pam y mae Caerdydd yn lle mor wych ar gyfer astudio’r Gymraeg, ac mae hefyd yn dyst i frwdfrydedd a gwaith caled ein holl fyfyrwyr.”