Skip to content

Assessment and feedback

The University has created a collection of short Welsh language videos for students about assessment and feedback.

Developing the skills to highlight what is valuable in the feedback you receive could be key to studying successfully.

Dysgwch sut i gasglu adborth o drafodaethau gr┼Áp

Sut i gael adborth am gyflwyniadau.

Myfyrio am eich adborth.

Adborth: Beth i'w ddigwyl gan eich tiwtoriaid.