Diweddarwch eich manylion

Required fields are marked with an asterisk (*).
Gwybodaeth bersonol
Mae hyn yn ein helpu i wirio eich manylion (dd/mm/bb)
Eich astudiaethau yn y Brifysgol
Eich gyrfa
Ydych chi yn
Sut cawsoch eich atgoffa i ddiweddaru eich manylion?
Ffynhonnell: *
Rwy'n falch o gefnogi Prifysgol Caerdydd
Hoffech chi gael eich gohebiaeth yn Gymraeg?
Ticiwch y blwch hwn i gael eich gohebiaeth gennym yn Gymraeg. Sylwer, efallai y bydd rhai negeseuon i gynfyfyrwyr rhyngwladol yn cael eu hanfon yn Saesneg yn unig: