Skip to content
Skip to navigation menu

Second One-Day Conference

The Welsh and American Slavery

30 November 2002

10:30-11:10 D. Hugh Matthews, 'Y Bedyddwyr Cymreig a Chaethwasanaeth hyd 1800'

11:10-11:50 E. Wyn James, 'Caethwasanaeth a'r Beirdd'

11:50-12:45 Melinda Gray, 'Welsh Versions of Uncle Tom's Cabin'

1:45-2:25 Huw Griffiths, 'Y Cymry ac Abraham Lincoln'

2:25-3:05 Jerry Hunter, '"Byddin Lladron Rhyddid": Caethwasanaeth, Milwyr Cymreig a'r Rhyfel Cartref'

3:05-3:45 Daniel Williams, '"Cymysgu Achau": Hil, Iaith a Hunaniaeth yng Ngwaith Samuel Roberts'

3:45 Reception held by the National Welsh American Foundation