Skip to content
Skip to navigation menu

Official Launch and Inaugural One-Day Conference

Lansiad Swyddogol a Chynhadledd Undydd Agoriadol

19-20 Hydref 2001

Lansiwyd Canolfan Uwchefrydiau Cymry America yn ffurfiol ar ddydd Gwener, 19 Hydref 2001, gan Y Dr Meredydd Evans a Phyllis Kinney. Yn dilyn y lansiad swyddogol, traddodwyd Darlith Gyhoeddus gan yr Athro M. Wynn Thomas ar y testun ‘Gwlad o Bosibiliadau: Golwg ar Llên Cymru ac America’. Ar ddydd Sadwrn, 20 Hydref cynhaliwyd Cynhadledd Undydd Agoriadol ar y testun ‘Michael D. Jones, America a Chenedlaetholdeb Cymreig’. Y darlithwyr oedd: