Skip to content
Skip to navigation menu

Past Seminars

2014

28 January 2014: In Cardiff

Hanna Hopwood
'Visibly Healthy Hair - hair in cynghanedd and legend'

25 February 2014: In Cardiff

Prys Morgan
‘Griffith John Williams and Iolo Morganwg’

11 March 2014: In Cardiff

Wilson McLeod
'Gaels, New Gaels, new speakers and luchd na Gàidhlig'

25 March: In Cardiff

Damian Walford Davies
'Writing/Imaging the Grave'

20 May 2014: In Cardiff

Lee Rae
‘The Dream of Rhonabwy’: Evidence for a medieval whaling industry in Powys?‘

 

2013

26 February 2013: In Cardiff

Dr Marion Löffler
'The Art of Translation? A new age, new ideas, a new language.'
This seminar will be delivered in Welsh but simultaneous translation into English will be available

12 March 2013: In Cardiff

Dr Rhiannon Marks
''Fact' or 'Fiction'?: Experimenting with epistolary criticism'
This seminar will be delivered in Welsh but simultaneous translation into English will be available

21 March 2013: In Cardiff

Professor Rob Dunbar
'All at sea in the North Atlantic? The Welsh Language Measure, the 'Celtic model' and the 'Canadian model' of Language Legistlation'
Delivered in English

23 April 2013: In Cardiff

Iwan Rees
'Phonological variation in mid-Wales'
This seminar will be delivered in Welsh but simultaneous translation into English will be available

22 October 2013: In Cardiff

Dr Jonathan Morris
'Studying the language variation in the context of Welsh-English bilingualism'

12 November 2013: In Cardiff

Tess Fitzpatrick
'Lexical Networks in a first and second language: looking at Welsh learner data'

26 November 2013: In Cardiff

Huw Lewis

 

2012

13 November 2012: In Cardiff

Steve Eaves

'The potential contribution of critical Welsh Language Awareness training to language planning in Wales'

*This seminar was delivered in Welsh

23 October 2012: In Cardiff

Walter Brooks

'Welsh Print Culture in y Wladfa. The Role of Ethnic Newspapers in Welsh Patagonia, 1865-1933'

15 May 2012: In Cardiff

Dr Patrick Carlin

‘The constitutionalisation of Welsh within an emerging legal jurisdiction' 

1 May 2012: In Cardiff

Menna Machreth

‘From Ianws to the National Poet post: some aspects on identity in the poetry of Wales between 1979 and 2011’

*This seminar was delivered in Welsh

20 March 2012: In Cardiff

Lucy Morrow

'Immigrant Identity and Welsh Language Attitudes: A Case Study'

7 February 2012: In Cardiff

Dr Angharad Watkins

'The Portrayal of the Household in the Welsh Novel from 1960 to 2008'

*This seminar was delivered in Welsh

26 January 2012: In Cardiff

Luciana Cordo Russo

'Medieval Welsh Tales as Adaptations: The Case of Iarlles y Ffynnon'

2011

16 December 2011: In Cardiff

John Caulfield

'Internet Interaction and the Irish Language'

15 November 2011: In Cardiff

Professor Colin H. Williams

'Comparing Language Commissioners:A Research Agenda'

1 November 2011: In Cardiff

Llŷr Gwyn Lewis

'"Crwydrais dipyn ar y byd”: Alltudiaeth yn Estheteg Gynnar T. Gwynn Jones a W. B. Yeats’

*This seminar was delivered in Welsh

4 October 2011: In Cardiff

Gruffudd Eifion Owen

‘W.S. Jones: Interpreting Theatre of the Absurd in Wales’

*This seminar was delivered in Welsh

2010

7 December 2010: In Cardiff

Dr Cathryn Charnell-White, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

'Songs of Freedom: Welsh poets' reaction to the French Revolution'

*The seminar was delivered in Welsh

12 October 2010: In Cardiff

Mair Rees

'Chwydu neu Fygu: Cyfogi fel Mynegiant Rhyweddol Symbolaidd yn Rhyddiaith y Gymraes’

*The seminar was delivered in Welsh

2 November 2010: In Cardiff

Bill Roberts

'The Welsh Rugby Supporter and Identity in the 21st Century'

4 May 2010: In Cardiff

Dr Marie Clague (Research Associate at the Centre for Manx Studies, University of Liverpool)

'Manx Language and Immersion Education'

8 March 2010: In Cardiff

Elidir Jones

'Nationalism, Morality and the Stereotype in the Works of Emyr Humpreys and Islwyn Ffowc Elis'

* This seminar was delivered in Welsh

2009

24 November 2009

Dr Enlli Thomas (Lecturer in Education - College of Education and Lifelong Learning, Bangor University)

"Dysgais i dreiglo ac yna i peidio"- effaith mewnbwn ieithyddol ar gaffaeliad plant o systemau cymhleth yn y Gymraeg

* This seminar was delivered in Welsh

13 October 2009

Dr Sarah Campbell

"Late Medieval Welsh Dramatic Texts Do Exist: A Close Look at Y Gwr Kadarn"*

23 April 2009: In Swansea


Dr Simon Brooks

'Creating a theory of Welsh-language multiculturalism'

Department of Welsh, Swansea University

17 March 2009

Richard Roberts, University College Dublin:
"Ailddarganfod Llydaw a Chanlyn Arthur”
(Re-discovering Brittany and Pursuing Arthur)

19 February, 2009

Professor Linda Cardinal, University of Ottawa: ''Where Reasonable and Practical': The Development of French Language Services in the Justice Sector in Ontario'*

(*this seminar was delivered in English)

10 February, 2009

Heather Williams, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales

‘Llydaw: ecofeirniadaeth, ôl-drefedigaethedd a llenyddiaeth’* ('Brittany: ecocriticism, post-colonialsim and literature'

2008

2 December 2008

Cath Pugh: 'Public Art and Identity: Queen Street, Cardiff'

The seminar will be delivered through the medium of English

18 November 2008

Dr Simon Brooks: 'Gwrth-semitiaeth mewn llenyddiaeth Gymraeg rhwng y ddau ryfel byd' ['Anti-semitism in Welsh literature between the two world wars']

The seminar will be delivered through the medium of Welsh. For further details, please email Dr Simon Brooks on BrooksS2@cf.ac.uk

20 May 2008

Prof Margaret Deuchar: 'Does code-switching lead to language death? Evidence from Welsh*' - Director of ESRC Research Centre on Bilingualism, Dept of Linguistics and English Language, Bangor University
*this seminar will be held through the medium of English

4 March 2008

Caroline Walters (PhD student in the School of Welsh sponsored by the Welsh Language Board): 'The use of the Welsh language in Independent Television’

 

2007

11 December 2007

Prof Justin Lewis (Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies): ‘S4C and the future of Welsh broadcasting’

13 November 2007

Dr Siwan Rosser - ' ‘Ynom mae y Clawdd?’ Croesi ffiniau llenyddol’

22 October 2007

Huw Thomas: '’Breuddwyd i Baradwys? Y Dylanwadau ar Dwf Ysgolion Cymraeg De-ddwyrain Cymru’

8 May 2007

Prof Thomas Clancy (Prifysgol Glasgow): 'I, not I: Composing the Self in Celtic Literature’

27 March 2007

Marsaili MacLeod (Aberdeen University): 'Working linguascapes: the professionalisation of Gaelic in the Scottish Highlands and Islands'

6 February 2007

Dr Juliette Wood: 'The Grail in Wales: From Manuscript to Manor House'

 

2006

2 May 2006: Angharad George - 'Dafydd ap Gwilym a theori ôl-drefedigaethol'

21 March 2006: Huw Thomas - 'Addysg Gymraeg: Ym Mha Le y mae'r Pwer?'

21 February 2006: Dr D. Mark Smith - 'Y Marchog Tondal a'i daith: lluniau llawysgrifol o'r bymthegfed ganrif'

2005

Tuesday, 15 March 2005: Tudur Hallan, Department of Welsh, Swansea University - 'Y darllenydd yng ngwaith R. M. Jones'

Tuesday, 8 February 2005: Llion Pryderi Roberts - '"Dwyn ei genedl dan ganu": Llafaredd a pherfformiad ym meirniadaethau eisteddfodol John Morris-Jones'

2004

Thursday, 9 December 2004: Dr David Willis, Selwyn College, Cambridge: 'Prosiect Corpws Hanesyddol yr Iaith Gymraeg'

Tuesday, 30 November 2004: Gareth Miles - 'Rhai Sylwadau ar Ddylanwad Patagonia ar y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig'

Tuesday, 16 November 2004: Dr Diarmait Mac Giolla Chríost - 'Globaleiddio, y ddinas ac iaith'

Tuesday, 12 October 2004: Dr Diana Luft - 'Ailystyried Ysgolion Cyfieithwyr Cymraeg yn yr Oesoedd Canol'

Thursday, 23 September 2004: Geraldine Lublin - 'Hunangofiant Eduardo Thames Alderete, yr athro cenedlaethol cyntaf yn Nyffryn Camwy'

Thursday, 23 September 2004: Walter Ariel Brooks - 'Patrymau priodasau yn Nyffryn Camwy, 1900-1960'

Tuesday, 20 April 2004: Dr David Ceri Jones, University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, Aberystwyth - '"Manuscript of my Heart": Some Thoughts on Welsh Methodism and Popular Piety, 1735–50’

Monday, 8 March 2004: Geraint Evans, Sydney University - 'Gwyneth Lewis a’r Llofrudd Iaith: Llenydda mewn Dwy Iaith yn y Ganrif Newydd'

Tuesday, 10 February 2004: Dylan Foster Evans, School of Welsh, Cardiff University - 'Pwy a ganai gynt yng Ngwent?: Y Cywyddwyr yn y de-ddwyrain'

2003

Tuesday, 8 April 2003: Kate Olson, Harvard University - ‘Ennill enaid rhydd’: Welsh pilgrims abroad and to the Eternal City, c. 1200-1475’.

2002

Tuesday, 22 October 2002: William Raybould, School of Welsh, Cardiff University - ‘Onid perthynol yw?’

Tuesday, 8 October 2002: Gerald Morgan, Department of History and Welsh History, Aberystwyth University - ‘Y Gymraeg o'r tu hwnt i'r bedd.

Tuesday, 16 April 2002: Siwan Rosser, School of Welsh, Cardiff University -‘Merched ym maledi’r ddeunawfed ganrif’.

2001

Tuesday , 4 December 2001: Prof Brynley F. Roberts, Aberystwyth (Honorary Professor, School of Welsh, Cardiff University) - ‘Breuddwyd Macsen Wledig—pam?—pryd?’

Tuesday, 30 October 2001: Ifor ap Dafydd, Department of Welsh, University of Wales, Aberystwyth - ‘Beirniadaeth gynnar a llythyrau Saunders Lewis: teithio, iaith a chenedligrwydd’.

2000

Tuesday, 28 November 2000: Cathryn Charnell-White, Department of Welsh, University of Wales, Lampeter - 'Gwell pob cystudd, gwell pob aflwydd, na marwolaeth gwas i’r Arglwydd’: marwnadau Williams Pantycelyn a’u gofid am gryfder y mudiad Methodistaidd’.

Tuesday, 24 October 2000: Lowri Wyn Bevan, Department of Welsh, University of Wales, Aberystwyth - ‘Dydi arwr ddim yn marw: y ddelwedd o’r pencampwr mewn llenyddiaeth Gymraeg’

Wednesday, 5 April 2000: Dr Jerry Hunter, Department of Welsh, Cardiff University - ‘Poen y ddynoliaeth’: Kate Roberts, Adorno a’r Holocaust’

Tuesday, 21 March 2000: Dr Angharad Price, Department of Welsh, Cardiff University - ‘Print a rhyddiaith gyfoes’

1999

Wednesday, 17 November 1999: Prof. John Koch, University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, Aberystwyth - ‘Marwnad Cynddylan’.

Tuesday, 9 November 1999: Dylan Foster Evans, Department of Welsh, Cardiff University: ‘Yr heliwr a'r fforestydd: ymateb dau Gywyddwr cynnar i goncwest a gwrthryfel’

Tuesday, 21 September 1999: Dr Milan Bufon, University of Ljubljana, Slovenia: ‘Small Nations in the New Europe: The Case of Slovenia’.

Tuesday, 16 March 1999: Rhodri Llwyd Morgan, Department of Welsh, Cardiff University - ‘Y gwir a’r gau, y gwyr a’r bai: hanesion goresgyniad yng Nghymru a Sbaen yn yr oesau canol cynnar’.

Tuesday, 23 February 1999: Dr E Wyn James, Department of Welsh, Cardiff University -‘Canu blawd a menyn: golwg ar ganu macaronig yng Nghymru’.

Tuesday 16 February 1999: Dr Guy Lachapelle, Concordia University, Montréal - ‘Québécois Identity: Contemporary Issues and Problems’.

1998

Tuesday, 1 December, 1998: Llion Roberts, Department of Welsh, Cardiff University - ‘Yr Athro yn ei elfen’: Beirniadaeth eisteddfodol berfformiadol Syr John Morris-Jones’.

Tuesday, 10 November 1998: Prof. Colin H. Williams, Department of Welsh, Cardiff University - ‘New Directions in Celtic Studies: An Essay in Social Criticism’.

Tuesday, 20 October 1998: Prof. Glyn E. Jones, Department of Welsh, Cardiff University - ‘Dechreuad Addysg Gymraeg yng Nghaerdydd, 1949–81’.

1997

April 1997: Jeremy Evans, Department of Welsh, Cardiff University - ‘Dysgwyr a disgyblion: dyfodol dwyieithrwydd?’