Skip to content
Skip to navigation menu

Islwyn Memorial Lecture

A series of endowed lectures (in Welsh) in memory of William Thomas ('Islwyn') (1832-78), the great Gwent poet.

The subjects encompassed by the Memorial Lecture include the life and work of Islwyn himself, aspects of the literary, religious and social history of Gwent, and nineteenth-century Welsh literature. The first Memorial Lecture was delivered by Professor W. J. Gruffydd in 1942.

2014' Dau o'r Deuheuwyr: Hywel Dafi a Lewys Morgannwg'

Cynfael Lake

2013 "Tirwedd Lenyddol Gwent"

Frank Olding

2012 'Islwyn a Mynyddoedd Cymru'

Prys Morgan

2011 'Llenor Nyth y Dryw: Edward Matthews, Ewenni (1813-92)'

D. Densil Morgan

2009 ‘Islwyn: yr Ysmygwr Ysgrythurgar'

Derec Llwyd Morgan

2008 ‘Hil Ifor’: Teulu’r Morganiaid o Dredegyr a’r Diwylliant Cymraeg

J. Gwynfor Jones

2007 'Y Llyfrgellydd Cyntaf: Gyrfa Syr John Ballinger'

Rhidian Griffiths

2006 James Hughes ('Iago Trichrug'): Gof, Esboniwr, Gohebydd, Bardd

Robert Rhys

2005 Jones Llangollen a'i gyfnod

Huw Walters

2003 - 2004

No lectures

2002 Islwyn a Pantycelyn

Glyn Tegai Hughes

2001 Llengarwch Reciwsantiaid Gwent

Daniel Huws

1995 - 2000

No lectures

1994 Mynwy Gu: Islwyn yn ei Gynefin

Siân Rhiannon Williams

1993

No lecture

1992 Garedig Ysbryd: Golwg ar Ganu Elfed

Branwen Jarvis

1987 - 1991

No lectures

1986 Islwyn: Y Cyfrinydd Rhamantaidd

R. M. (Bobi) Jones

1984 - 1985

No lectures

1983 Ail Storm Islwyn

Meurig Walters

1981 - 1982

No lectures

1980 Agweddau ar Weithgarwch Llenyddol Gwent yn y Ganrif Ddiwethaf

Mair Elvet Thomas

1976 - 1979

No lectures

1975 Hapus Dyrfa: Nefoedd Oes Victoria

R. Tudur Jones

1971 - 1974

No lectures

1970 Traddodiad Llenyddol Gwent

Geraint Bowen

1968 -1969

No lectures

1967 Islwyn a'r Eisteddfod

Glyn M. Ashton

1966

No lecture

1965 Dychymyg Islwyn

Hugh Bevan

1961 - 1964

No lectures

1960 Aneurin Fardd (1822-1904)

Edgar Phillips (Trefin)

1954 - 1959

No lectures

1953 Y Storm: Dwy Gerdd gan Islwyn

D. Gwenallt Jones

1951 - 1952

No lectures

1950 Islwyn a'r Bryddest Arwrol

Saunders Lewis

1943 - 1949

No lectures

1942 Islwyn

W. J. Gruffydd