Skip to content
Skip to navigation menu

G J Williams Memorial Lecture

This is an endowed lecture, normally delivered in Welsh, in memory of Professor Griffith John Williams (1892-1963), who lectured in Welsh language and literature at the University of Wales, Cardiff between 1921 and his retirement in 1957.

G J Williams is particularly remembered for his work on Iolo Morganwg and the literary tradition of Glamorgan, but he mastered all aspects of Welsh scholarship. Sir Thomas Parry described him as the greatest Welsh scholar that Wales has ever seen. The first Memorial Lecture was delivered by Saunders Lewis in 1966.

2015

M Wynn Thomas

2014 ‘Nid nefoedd i gyd mo’r ddaear’: T.H. Parry-Williams a’r Rhyfel Mawr'

Bleddyn Owen Huws

2013 "'...pobun â'i lais, ... pobun â'i le': Waldo Williams Bardd Plant Cymru"

Mererid Hopwood

2012 ‘ Lluniau Llên:  Morgannwg a’r Alegori Gymraeg’

Christine James

2011 ‘Bardd yr Haf yng Nghysgod y Chwyldro: Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym 1789 a Jean-Jacques Rousseau’

Dafydd Johnston

2010 ‘'Celtic Continuity'

Patrick Sims Williams

2009 ‘Dyneiddiwr yn y Fro:  Siôn Dafydd Rhys a Stradlingiaid Sain Dunwyd’

Gruffydd Aled Williams

2008 'Ar Drywydd Ffiniau Tafodeithoedd y Gymraeg'

Glyn E. Jones

2007 'Alun Llywelyn-Williams: Mapio a Meddiannu'r Tir Newydd'

Gerwyn Wiliams

2006 'Dychymyg neu Dwyll: Y Meddwl Obsesiynol'

Morfydd E. Owen

2005 Iolo Morganwg a'r Traddodiad Barddol Clasurol

Ceri W. Lewis

2004 'Lladinwyr y Dadeni ac Urddas y Gymraeg'

Ceri Davies

2003 'Merched o'r Dwyrain a Dychymyg y Cymry 1000-1500'

Marged Haycock

2002 Aberdwyafon: Cymharu Ffuglen Drefol Gymraeg a Chymreig

Jane Aaron

2001 'Nofelwyr Cymraeg a'r Gymru Americanaidd'

John Rowlands

2000 'Offeiriadaeth a Phrydydd'

Enid P. Roberts

1999 'Beirdd Cymru yn Wynebu 1900'

Hywel Teifi Edwards

1998

No lecture

1997 'Cyfrolau Cedyrn Solet: Dr Thomas Richards ym Maesteg'

Geraint H. Jenkins

1996 'Deall Arferion Gwerin'

Trefor M. Owen

1995 'Agweddau ar Weithgarwch Llenyddol William Salesbury'

W. Alun Mathias

1994 'Canys Bechan Yw: Y Genedl Etholedig yn Ein Llenyddiaeth'

Derec Llwyd Morgan

1993 'Mewn Carchar Tywyll Du'

Gwyn Thomas

1992 'Dafydd Ddu o Hiraddug'

R. Geraint Gruffydd

1991 'Y Gododdin'

A. O. H. Jarman

1990

No lecture

1989 'Hen Gyrff o Dir Groeg a'r Eidal: Ieuan Fardd a'i Gymdeithion'

Aneirin Lewis

1988 'Cestyll yn yr Awyr: Iolo Morganwg fel Saer Maen'

Prys Morgan

1987 'Patrymau Rhyddiaith'

Islwyn Ffowc Elis

1986 'Iaith a Hunaniaeth'

D. Ellis Evans

1985

No lecture

1984 'Coegi mewn Llenyddiaeth Gymraeg'

R. M. Jones

1983 'The Welsh and Their Identity'

Glanmor Williams

1982 'Lledu’r Gorwelion'

Alun Llywelyn-Williams

1981 ‘Syr’ Thomas Wiliems y Geiriadurwr'

J. E. Caerwyn Williams

1980 'Llafar a Llyfr yn yr Hen Gyfnod'

D. Simon Evans

1979 'Edward Lhuyd – The Making of a Scientist'

Brynley F. Roberts

1978

No lecture

1977 'Some Aspects of the Celtic Place-Names of Britain'

Kenneth Jackson

1976 'Rhai Agweddau ar Ddysg y Gogynfeirdd'

D. Myrddin Lloyd

1975 'Makers and Forgers'

David Greene

1974

No lecture

1973 'Iolo Morganwg a Beirniadaeth Lenyddol'

Idris Ll. Foster

1972

No lecture

1971 'Gwaith Lewis Glyn Cothi 1837-39'

E. D. Jones

1970

No lecture

1969

No lecture

1968 'Trioedd Ynys Prydain in Welsh Literature and Scholarship'

Rachel Bromwich

1967

No lecture

1966 'Gramadegau’r Penceirddiaid'

Saunders Lewis