Skip to content
Skip to navigation menu

Public Lectures

John Elias

Roberts, Llion Pryderi (2004), ‘“Y mae efe, wedi marw, yn llefaru eto”: Mawl a Moes yng Nghofiannau’r Pregethwyr’ (Welsh History Day School, Cardiff University (22 May)).

Davies, Sioned and Roberts, Llion Pryderi (2004), ‘Perfformio o’r Pulpud’ (Revival Conference, University of Wales, Bangor (June)).

Davies, Sioned and Roberts, Llion Pryderi (2005), ‘“Cewri'r Pulpud”: Darlith a darlleniadau’ (The Norwegian Church, Cardiff Bay, Bay Literature Festival (April)).

Roberts, Llion Pryderi (2005), ‘Clamp o Garreg Filltir: Ailgloriannu Cofiant John Jones, Talsarn gan Owen Thomas’ (‘Cerrig Milltir’ Conference, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales (29 June)).

Roberts, Llion Pryderi (2005), ‘Larger than Life: Owen Thomas’s Life of John Jones, Talsarn (Conference: ‘Victorian Life Writing: Sources and Resources’, Lancaster University (22 July)).

Davies, Sioned (2005), Cwm Cynon Historical Society, Aberdare (October).

Roberts, Llion Pryderi (2006), ‘“Ei thylwyth a ddoeth wyliai”: Y Ferch yng Nghofiannau’r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg’ (The Welsh-language Lecture: Welsh History Society, Cardiff University (7 February)).

Davies, Sioned (2006), Merthyr Tydfil Historical Society (June).

Davies, Sioned (2006), Cwm Llynfi, Maesteg Historical Society (December).

Davies, Sioned (2007), Nelson and Llancaiach Historical Society (February).

Roberts, Llion Pryderi (2007), ‘“Oh fy mrawd, fy mrawd”: David Jones, Treborth a chofiant John Jones, Tal-y-sarn’ (Day Conference on the 18th and 19th Centuries, University of Wales, Gregynog (6 July)).

Roberts, Llion Pryderi (2007), ‘“Coron llenyddiaeth y cofiant yng Nghymru”: Cofiant John Jones, Talsarn (Newport Welsh Society (23 November)).

Davies, Sioned (2007), Rhiwbeina Welsh Society (November)

Roberts, Llion Pryderi (2008), ‘“Clamp o Lyfr am Gawr o Ddyn”: Cofiant John Jones, Tal-y-sarn gan Owen Thomas’ (Llanilar Discussion Group (4 February)).

Roberts, Llion Pryderi (2008), ‘“Clamp o Lyfr am Gawr o Ddyn”: Cofiant John Jones, Tal-y-sarn gan Owen Thomas’ (Cardiff Welsh Bibliographical Society (23 March)).

Davies, Sioned (2008), ‘The Power of the Pulpit’ (Conference Sacred Text: Sacred Space, Cardiff University, in St Fagans Natural History Museum (April)).