Skip to content
Skip to navigation menu

Publications

Tanymarian

Davies, Sioned (2000), ‘Perfformio o’r Pulpud: Rhagarweiniad i’r Maes’, Y Traethodydd (Hydref), 256-280.

Davies, Sioned (2002), ‘Performing from the Pulpit: An Introduction to Preaching in Nineteenth-Century Wales’, in Identifying the ‘Celtic’: CSANA Yearbook 2, ed. J. F. Nagy (Dublin: Four Courts Press).

Roberts, Llion Pryderi (2005),‘Cofiannu a Chyfreithloni’, Taliesin, 124 (Gwanwyn), tt.34-8.

Roberts, Llion Pryderi (2006), ‘“Y mae efe, wedi marw, yn llefaru eto”: Mawl a Moes yng Nghofiannau’r Pregethwyr’, Y Traethodydd (Ebrill), 78-97.

Roberts, Llion Pryderi (2007), ‘Rhwydo’r Dystiolaeth: Cofiannu a Chyfannu Bywyd Fanny Jones, Talsarn?’, Cylchgrawn Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 31 (2007), 76-121.