Cewch fywyd academaidd heriol, arloesol a gwerth chweil ym Mhrifysgol Caerdydd. Addysgir ein myfyrwyr gan ymchwilwyr ac athrawon creadigol a chwilfrydig o’r radd flaenaf.

Students outside the Glamorgan Building

Undergraduate

With over 300 courses to choose from, join us and benefit from our excellent facilities, a great student experience and as a graduate, be in demand by leading employers.

Postgraduate student in library

Postgraduate

You can choose from a wide range of postgraduate research and taught degrees that will enable you to develop your knowledge and expertise.

Students in student union

International

You'll be part of a diverse community benefitting from a high quality of education, an active and fulfilling social life and first-class welfare and support services.


Cyrsiau byr rhan amser i oedolion

Gydag amrywiaeth o bynciau, mae’r cyrsiau hyn ar gyfer eich datblygiad personol a phroffesiynol ac yn cael eu cynnal yn ystod y dydd, y nos a’r penwythnosau.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gallwch gynnal a datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd drwy gydol eich gyrfa gyda’n hamrywiaeth o gyfleoedd DPP gan gynnwys ein modiwlau ôl-raddedig hyblyg.

Accommodation

We have a range of residences to suit individual preferences and budgets.

Campus life

Find out about our campuses, facilities and the city itself.