Skip to content
Skip to navigation menu

2012/13

External Examiner Reports – Cardiff School of Welsh 2012/13

.

Please choose the external examiner report you wish to view. Please note there may be more than one that is relevant to your programme:

.

Students are not advised to contact their external examiner, however should you have any queries relating to an External Examiner’s report, please contact your student rep, who will raise the issue on your behalf.
.
_____________________________________________________________________________________________
.
Adroddiadau Arholwyr Allanol – Ysgol y Gymraeg Caerdydd 2012/13
.

.

Dewiswch yr adroddiad arholwr allanol rydych yn dymuno ei weld. Sylwer y gall fod mwy nag un sy’n berthnasol i’ch rhaglen:

 

Ni chynghorir myfyrwyr i gysylltu â’u harholwr allanol, fodd bynnag, os oes gennych unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud ag adroddiad arholwr allanol, cysylltwch â’ch cynrychiolydd myfyrwyr, a fydd yn codi’r mater ar eich rhan.

Subject Area Name of Examiner Institution of Examiner Annual Report Institutional Response
BA yn y Gymraeg (Iaith a Llenyddiaeth) (BA in Welsh (Language & Literature)) Professor D Johnston University of Wales, Aberystwyth Annual Report – EnglishAdroddiad Blynyddol – Cymraeg Institutional Response – EnglishYmateb Sefydliadol – Cymraeg
MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd (MA in Welsh & Celtic Studies) Professor D Johnston University of Wales, Aberystwyth Annual Report – EnglishAdroddiad Blynyddol – Cymraeg Institutional Response – EnglishYmateb Sefydliadol – Cymraeg
Cymhwyster Cenedlaethol Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion (National Qualification for Tuto Mr Charles Welsh in Education Unit, National Assembly of Wales Annual Report – EnglishAdroddiad Blynyddol – Cymraeg Institutional Response – English, Ymateb Sefydliadol – Cymraeg