New Candidates:- Important Assembly Government Notice
View Document

Ymgeiswyr Newydd:- Cyhoeddiad Pwysig Oddi Wrth Llywodraeth Cynulliad Cymru
Edrychwch

English Menu

Cynnwys Cymraeg

Welcome to the Wales NPQH Website.

NPQH is the qualification approved by the National Assembly of Wales as evidence of a person being suitably equipped for headship.

This site contains information about: the Centre and the process of qualifying.

Croeso i safle we CPCP Cymru.

CPCP yw'r cymhwyster sydd wedi ei gymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ddangos bod unigolyn wedi'i arfogi'n briodol am brifathrawiaeth.

Y mae'r safle hwn yn cynnwys gwybodaeth am: y Ganolfan a'r broses o ennill y cymhwyster.

English Menu

Cynnwys Cymraeg