Darlun Addurnol
Llywodraethiant Gynhwysol

Darlun Addurnol

 

English British flag

Datganiad Ardaeledd

Cartref

 

Prosiectau Ymchwil :

Effeithiolrwydd Llywodraethiant Gynhwysol

Cyfalaf Cymdeithasol a Chyfranogiad grwpiau Ffiniol mewn Llywodraeth 2001-04

Dyletswydd Ddiamod

Cau'r Gofod Cyflogau

Cynnwys arall:

Ymchwil yn y dyfodol

Modiwl Gradd Meistr Prifysgol Caerdydd mewn Llywodraethiant Gynhwysol

Amdanom ni /Y wefan hon

Newyddion diweddaraf

Gweithgareddau Dosbarthu

Cysylltiadau

 


Mae hunan-lywodraeth gyfyngedig a chreu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999 wedi cyflwyno oes newydd mewn gwleidyddiaeth yng Nghymru, un sydd wedi’i chysylltu â chais i greu Llywodraeth Gynhwysol sy’n gweithredu. Mae’r wefan hon yn edrych ar bedwar prosiect ymchwil sy’n ymchwilio i lwyddiant yr ymdrechion hyn dros y bum mlynedd ddiwethaf.

Cynhaliwyd y prosiectau gan dîm o wyddonwyr cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Cymru, Bangor. Y prosiectau yw:Effeithiolrwydd Llywodraeth Gynhwysol: Astudiaeth o Gyfranogiad a Chynrychiolaeth Grwpiau Lleiafrifol yn Nwy Flynedd Gyntaf y Cynulliad Cenedlaethol

Cyfalaf Cymdeithasol a Chyfranogiad Grwpiau Ffiniol mewn Llywodraeth 2001-04

Dyletswydd Go Iawn: Cyfle Cyfartal a Chynulliad Cenedlaethol Cymru – Astudiaeth o Bolisiau Cydraddoldeb Llywodraeth Cynulliad Cymru a’u Gweithredu: Gorffennaf 1999 i Fawrth 2002

Gweithredu yn erbyn Camwahaniaethu mewn Systemau Cyflogau: Gwerthusiad Rhagarweiniol o’r Ymgyrch Cau Bwlch Cyflogau’r Ddau Ryw yng Nghymru 2002-03

 

Yn ychwanegol at roi manylion y rhain, mae’r wefan hefyd yn rhoi gwybodaeth am newyddion a digwyddiadau dosbarthu’n ymwneud â’r prosiectau a Modiwl Llywodraeth Gynhwysol Gradd Meistr Prifysgol Caerdydd.

A fyddech chi cystal â defnyddio bariau’r ddewislen i’r chwith ac ar waelod y sgrîn i symud o gwmpas y safle. Mae rhannau o’r safle’n dal i gael eu hadeiladu. Ymddiheuriwn am unrhyw anghyfleustra oherwydd hyn.


 

 

[Effeithiolrwydd Llywodraeth Gynhwysol]

[Cyfalaf Cymdeithasol a Chyfranogiad grwpiau Ffiniol mewn Llywodraeth 2001-04]

[Dyletswydd Ddiamod] [Cau'r Gofod Cyflogau]

[Modiwl Gradd Meistr Prifysgol Caerdydd mewn Llywodraethiant Gynhwysol]

[Ymchwil yn y dyfodol] [Amdanom ni /Y wefan hon]

[Newyddion diweddaraf] [Gweithgareddau Dosbarthu] [Cysylltiadau]

[English] British flag [Datganiad Ardaeledd]

[Cartref]

Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd
Neuadd Morgannwg, Rhodfa Brenin Edward VII, CAERDYDD, CF10 3WT, Y Deyrnas Unedig
Ebost: Paul Chaney, Ralph Fevre

Tudalen Gartref Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd

Problem gyda’r safle? e-bostiwch gweinyddwr y safle
Lluniwyd y safle gan Neil Stephens