Skip to content
Skip to navigation menu

 

Welsh A - Cymraeg A second language

Gofynion mynediad: Fel arfer disgwylir Gradd B, o leiaf, yn yr arholiadau Cymraeg Safon Uwch (Ail Iaith).
Rhaid i fyfyrwyr sydd am ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg astudio'r modiwlau canlynol: CY1500, CY1501, CY1502, CY1503.
Yn arferol, rhaid i fyfyrwyr BA eraill ddilyn dau fodiwl (80 credyd).
Carfan Amserlennu E & H.
Entry requirements: A level Welsh (Second Language) of at least Grade B normally required.
Students taking Welsh as a degree subject must take the following modules: CY1500, CY1501, CY1502, CY1503.
Other BA students must normally take two modules (80 credits).
Timetable Group E & H.

CY1500 Sgiliau llafar
CY1501 Defnyddio’r Gymraeg
CY1502 Astudio Barddoniaeth
CY1503 Astudio Rhyddiaith