Skip to content
Skip to navigation menu

 

Welsh A - Cymraeg A second language

Gofynion mynediad: Fel arfer disgwylir Gradd B, o leiaf, yn yr arholiadau Cymraeg Safon Uwch (Ail Iaith).
Rhaid i fyfyrwyr sydd am ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg astudio'r modiwlau canlynol: CY1081, CY1495, CY1584, CY1699.
Yn arferol, rhaid i fyfyrwyr BA eraill ddilyn dau fodiwl (40 credyd).
Gall myfyrwyr BScEcon ddewis unrhyw gyfuniad o'r modiwlau canlynol: CY1081, CY1495, CY1584, CY1699.
Carfan Amserlennu E & H.
Entry requirements: A level Welsh (Second Language) of at least Grade B normally required.
Students taking Welsh as a degree subject must take the following modules: CY1081, CY1495, CY1584, CY1699.
Other BA students must normally take two modules (40 credits).
BScEcon students may choose any combination of the following modules: CY1081, CY1495, CY1584, CY1699.
Timetable Group E & H.

CY1699 Cwrs Gloywi
CY1081 Hanes Llenyddiaeth Gymraeg
CY1584 Llenyddiaeth Gymraeg Fodern
CY1495 Sgiliau Cyfathrebu