Skip to content
Skip to navigation menu

 

Welsh A - Cymraeg A first language

Welsh A – Cymraeg A first language

Llwybr 1: Iaith Gyntaf
Route 1: First Language


Gofynion mynediad: Fel arfer disgwylir Gradd B, o leiaf, yn yr arholiadau Cymraeg Safon Uwch (Iaith Gyntaf).
Gellir ystyried myfyrwyr iaith-gyntaf nad ydynt wedi astudio Cymraeg Safon Uwch, ond bydd gofyn iddynt fodloni'r Ysgol ynghylch safon eu Cymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
Rhaid i fyfyrwyr sydd am ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg astudio'r modiwlau canlynol: CY1742, CY1743, CY1744.
Yn arferol, rhaid i fyfyrwyr BA eraill ddilyn dau fodiwl (40 credyd).
Gall myfyrwyr BScEcon ddewis unrhyw un o'r modiwlau a ganlyn: CY1742, CY1743, CY1744, CY1750, CY1751, CY1752.
Carfanau Amserlennu E (CY1744, CY1750), H (CY1742, CY1743). Nid yw CY1751, CY1752 mewn carfan amserlennu penodol.

Entry requirements: A level Welsh (First Language) of at least Grade B normally required.
Students whose first language is Welsh, but who have not studied it at Advanced level may be considered subject to their having an appropriate command of written and spoken Welsh.
Students taking Welsh as a degree subject must take the following modules: CY1742, CY1743, CY1744.
Other BA students must normally take two modules (40 credits).
BScEcon students may choose any of the following modules: CY1742, CY1743, CY1744, CY1750, CY1751, CY1752.
Timetable Groups E (CY1744, CY1750), H (CY1742, CY1743). CY1751, CY1752 are not in a specific timetable group.

CY1742 Cyflwyniad I'r Gymraeg
CY1743 Llenyddiaeth Gymraeg
CY1744 O Destun I Draethawd
CY1750 Diwylliant y Gymraeg
CY1751 Diwylliant Cymraeg Dinas Caerdydd
CY1752 Mapio’r Cymry