Skip to content
Skip to navigation menu

 

Welsh Modules/Modiwlau Cymraeg a Chymreig

First language modules

Gofynion mynediad: Fel arfer disgwylir Gradd B, o leiaf, yn yr arholiadau Cymraeg Safon Uwch (Iaith Gyntaf).
Gellir ystyried myfyrwyr iaith-gyntaf nad ydynt wedi astudio Cymraeg Safon Uwch, ond bydd gofyn iddynt fodloni'r Ysgol ynghylch safon eu Cymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Entry requirements: A level Welsh (First Language) of at least Grade B normally required.
Students whose first language is Welsh, but who have not studied it at Advanced level may be considered subject to their having an appropriate command of written and spoken Welsh.

CY1742 - Cyflwyniad I'r Gymraeg
CY1743 - Llenyddiaeth Gymraeg
CY1744 - O Destun I Draethawd
CY1750 - Diwylliant y Gymraeg
CY1751 - Diwylliant Cymraeg Dinas Caerdydd
CY1752 - Mapio’r Cymry

 

Second Language Modules

Gofynion mynediad: Fel arfer disgwylir Gradd A, o leiaf, yn yr arholiadau Cymraeg Safon Uwch (Ail Iaith). Os hoffech ddilyn modiwlau ail iaith, mae rhaid dilyn yr 80 credyd. If you wish to take second language modules, you must take all 80 credits

Entry requirements: A level Welsh (Second Language) of at least Grade A normally required.

 

CY1500 - Sgiliau Llafar
CY1501 - Defynddio'r Gymraeg
CY1502 - Astudio Barddoniaeth
CY1503 - Astudio Rhyddiaith