Dr Cerith Jones

Dr Cerith Jones

Research Associate

School of Biosciences

Email:
jonesc146@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4648
Location:
Sir Martin Evans Building, Museum Avenue, Cardiff, CF10 3AX

Currently I am a Research Associate in the laboratory of Professor Eshwar Mahenthiralingam at the School of Biosciences.  I am a Molecular Microbiologist experienced in bacterial genetics and genomics.  My broad interest is in how bacteria interact with other organisms in their environment, and how certain species dominate and eliminate competitors.

I obtained my PhD from Imperial College London with my thesis on the activation and characterisation of protein secretion systems (T6SS) in Pseudomonas aeruginosa.  My post-doctoral research is focused on bioactive secondary metabolites from Burkholderia bacteria.  Using a genome mining approach we can interrogate bacterial genomes and identify biosynthetic gene clusters.  Analytical chemistry allows us to isolate and identify interesting compounds.  This work is part of a BBSRC funded collaboration with the department of Chemistry at The University of Warwick, and the Wellcome Trust Sanger Institute.

I have presented my work nationally and internationally, and highlights include talks at the 9th Joint Natural Products conference in Copenhagen, and the International Burkholderia cepacia working group, Vancouver.  I also enjoy speaking about my work to the public, having delivered talks on genetics at local schools and published a piece on the antibiotic crisis for the BBC in Wales (http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/35631598).

Ar hyn o bryd rwy’n Gwyddonydd ôl- ddoethurol  yn labordy yr Athro Eshwar Mahenthiralingam yn Ysgol y Biowyddorau.  Rwy’n ficrobiolegydd moleciwlaidd â phrofiad mewn geneteg a genomeg facterol .  Fy ddiddordeb eang yw sut mae bacteria yn rhyngweithio gyda organebau eraill yn eu hamgylchedd, a sut mae rhai rhywogaethau yn dominyddu ac yn dileu cystadleuwyr.

Derbyniais PhD o Imperial College Llundain gyda fy thesis ar actifadu a chymeriadu systemau secretiad protein (T6SS) yn Pseudomonas aeruginosa.  Mae fy ymchwil ôl-ddoethurol  yn canolbwyntio ar metabolion eilaidd bioactif o facteria Burkholderia.  Trwy defnyddio dull cloddio genom gallwn holi genomau bacteriol ac adnabod clystyrau genynau biosynthetig.  Mae dulliau cemeg dadansoddol yn ein galluogi i phuro ac adnabod cyfansoddion cemegol diddorol.  Mae’r gwaith hyn yn rhan o gydweithrediad a ariennir gan y BBSRC gyda’r adran Gemeg ym Mhrifysgol Warwick a Sefydliad Sanger y Wellcome Trust.

Rwyf wedi cyflwyno fy ngwaith yn genedlaethol a rhynglwadol, gyda uchafbwyntiau yn cynnwys cynhadleddau yn Copenhagen (9th Joint Natural Products Meeting) a Vancouver (International Burkholderia cepacia working group).  Rwyf hefyd yn mwynhau siarad am fy ngwaith i’r cyhoedd, a wedi cyflwyno i ysgolion lleol a cyhoeddi darn ar dyfodol gwrthfiotigau ar wefan BBC Cymru Fyw (http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/35631598).